Chalmers satsar på fler kvinnliga studenter

Att andelen kvinnor i ingenjörsyrken är för låg är ett demokratiproblem i en framtida digital värld. Därför satsar Chalmers tekniska högskola nu på att öka andelen kvinnliga studenter, genom att väcka både intresse och självförtroende hos teknikintresserade unga kvinnor från hela landet.