– Forskningsvärlden är och har varit väldigt mansdominerad, det är bara att titta på Nobelprisen, säger Pernilla Wittung-Stafshede.
– Forskningsvärlden är och har varit väldigt mansdominerad, det är bara att titta på Nobelprisen, säger Pernilla Wittung-Stafshede. Bild: Lisa Thanner

Chalmers satsar 300 miljoner för att inte vara sämst i landet

Chalmers satsar 300 miljoner kronor på jämställdhet. Målet är att förbättra arbetsmiljön och att öka andelen kvinnliga professorer från 17 till minst 40 procent.
– Nu måste vi få saker att hända i praktiken, säger Pernilla Wittung-Stafshede som leder projektet.

ANNONS
|

När det kommer till jämställdhet har Chalmers ingen anledning att slå sig för bröstet. Av de stora högskolorna är de sämst i landet vad gäller kvinnliga professorer. Men nu har högskolan bestämt sig för att ändra på detta – och satsar 300 miljoner i det tioåriga projektet Genie (Gender Initiative for Excellence).

–Det finns inget universitet i världen som gjort en så här stor ekonomisk satsning på jämställdhet tidigare. Men samtidigt ska man komma ihåg att Genies budget per år bara motsvarar runt en procent av Chalmers årliga budget, säger Pernilla Wittung-Stafshede, professor på Chalmers och ansvarig för projektet.

I Genie ska man jobba med kultur, arbetsmiljö och processer, möjliggöra rekrytering av kvinnliga toppforskare och stötta kvinnor redan jobbar här. Ett konkret mål är att i princip varannan medarbetare på Chalmers ska vara kvinna om tio år.

ANNONS

– Det är ett högt satt mål, men det är möjligt att nå, säger Pernilla Wittung-Stafshede, men understryker att det viktigaste och svåraste är att förändra tankesätt och kultur.

Att andelen kvinnor är låg tycker hon inte är konstigt.

– Forskningsvärlden är – och har varit – väldigt mansdominerad, det är bara att titta på Nobelprisen. Chalmers fick sin första kvinnliga professor först 1984. För tio år sedan var åtta procent av professorerna kvinnor. Normen är fortfarande att forskaren är en man och flera vetenskapliga studier har visat att kvinnor måste vara mer meriterade än män för att bedömas som lika bra, säger hon.

Även bland Chalmers studenter är andelen kvinnor låg, runt 30 procent.

–Genom att rekrytera fler välmeriterade kvinnliga forskare får vi fler förebilder och i förlängningen tror jag även att fler kvinnliga studenter söker sig hit.

Genie drog igång i början av året. Pernilla Wittung-Stafshede och hennes kollegor har sedan dess besökt alla Chalmers institutioner för att diskutera vad de har för planer och tankar kring jämställdhet. Konkret kan det handla om att se över till exempel löner, arbetsuppgifter, karriärmöjligheter och befordringar ur ett jämställdhetsperspektiv. En stor del av arbetet i Genie kommer att utgå från just institutionerna för att verkligen få med sig hela Chalmers som organisation.

ANNONS

–Våra 13 institutioner är alla olika och kommer därför arbeta på olika vis. Vi kommer att bidra med stöd, råd och stimulans, och med pengar så det går att komma igång.

Under våren utlyste Genie anslag för projekt med målet att bidra till jämställdheten på Chalmers.

–Vi har fått in över 70 ansökningar, vilket är mycket mer än vi trodde. Nu ska vi bedöma dessa före jul. Det är projekt som handlar både om arbetsmiljö och om att stötta enskilda forskare. Det är jättespännande läsning och många intressanta idéer från Chalmers forskare, säger Pernilla Wittung-Stafshede.

Senare kommer Chalmers starta ett internationellt gästforskarprogram för att få fler kvinnliga forskare på campus. Dessutom ska man samla och analysera olika data vad gäller män och kvinnor.

– Vi behöver veta hur det verkligen ser ut. Varför lämnar kvinnor Chalmers? Hur lång tid tar det innan man blir befordrad? Arbetsmiljön måste bli bättre, så att kvinnorna vill stanna.

Reaktionerna har hittills mestadels varit positiva, enligt Pernilla Wittung-Stafshede. Men inte bara.

–En del är negativa, de orkar inte bry sig om jämställdhet. Det har tillkommit mycket byråkrati inom akademin de senaste decennierna och många är trötta på pappersarbete, det är viktigt att komma ihåg. Men detta är inte pappersarbete, det är action. Nu måste vi få saker att hända i praktiken.

ANNONS

Vad tycker du att ni är bra på?

– Vi har blivit mycket bättre på extern rekrytering. Om sökfältet är enkönat utökas rekryteringen, och genom att jobba så har vi fått en mer jämställd rekrytering och samtidigt mer meriterade kandidater.

Varför är det viktigt att ha fler kvinnliga medarbetare?

–Studier visar att blandade forskargrupper producerar forskning av högre kvalité och med större vetenskapligt genomslag. Dessutom blir arbetsmiljön bättre för alla om man får in fler kvinnor.

Bildtext: Pernilla Wittung-Stafshede driver Genie, med målet att i princip varannan medarbetare på Chalmers ska vara kvinna om tio år. Men det svåraste är att ändra tankesätt och kultur, säger hon.

ANNONS