Chalmers Naturvetargård byggs om

ANNONS
|

Naturvetargården ligger på kullen ovanför Chalmerskullen ner mot biblioteket som har entré mot Gibraltargatan. Bygget, som ska vara klar i februari nästa år, har redan påbörjats.

Ombyggnaden gäller äldre byggnader, exempelvis Fysik Origo från 1923. Därför har antikvarier från stadsbyggnadskontoret varit med under planeringsarbetet.

Själva ombyggnaden sker i samarbete mellan fastighetsägarna Akademiska Hus och Chalmersfastigheter. Under byggtiden kommer en del studenter, forskare och lärare att vara hänvisade till arbetsplatser i näraliggande byggnader.

Meningen är nu att byggnader ska kopplas samman, gångstråk ska förstärkas och nya mötesplatser skapas.

Enligt Jan Henningsson, projektledare för bygget, kommer fysikbyggnaderna at få en ny luftig entréhall.

ANNONS

Huvudstråket från byggnaden Matematik till forskningsanläggningen MC2 uppgraderas med gemensamt personalrum, nytt café, fler studiemiljöer och mötesplatser.

En extravåning på stråket mellan kemihuset och fysikhuset ska göra kopplingen tydligare och skapa ytterligare samarbetsmöjligheter.

Redan i dag pågår mycket gemensam forskning och samarbete mellan de olika naturvetenskapliga utbildningarna inom Chalmers och Göteborgs universitet.

- Vi är säkra på att detta kommer att leda till att den samverkan stärks ytterligare, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör för Akademiska Hus Region Väst, i en kommentar.

ANNONS