Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Chalmerister kräver Volvo Cars på 17 miljoner

I potten ligger krav på drygt 17 miljoner kronor från två tidigare chalmerister för uppfinningar som gör det möjligt att upptäcka trötta förare. Samtidigt förhandlas om nya regler för anställdas uppfinningar.

Volvo Cars system för att upptäcka trötta bilförare, Driver Alert, har lett till en rättslig tvist om rättigheter och ersättningar kring uppfinningen. Göteborgs tingsrätt beslutade nyligen att tvisten mellan två teknologer som utfört examensarbete på Volvo Cars och företaget ska avgöras i tingsrätten. Volvo Cars krävde det alternativa vägvalet, att avgöra tvisten i Industrins Uppfinnarnämnd.

– Det som är speciellt i det här fallet är att personerna inte var anställda när de gjorde uppfinningarna. De utförde ett examensarbete och då gäller inte Uppfinnaravtalet, säger Karin Lundin, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer och ombud för chalmeristerna.

Det var för snart ett år sedan som de två chalmeristerna stämde Volvo Cars med krav på vardera 8,7 miljoner kronor för uppfinningar 2004–2005 som ledde till patent och som sedan 2007 används i Driver Alert.

Under processen hittills har Volvo Cars hävdat att ersättningsfrågan ska regleras enligt Uppfinnaravtalet (se även faktaruta) enligt en separat överenskommelse för tiden för examensarbetet. Och i vart fall att Uppfinnaravtalet gäller eftersom de två senare var anställda på Volvo Cars när merparten av uppfinningarna utfördes.

Men tingsrätten avvisar alltså Volvo Cars inställning. Nu väntar processen i frågan om kravet på ersättning.

I sak gäller tvisten att de två ingenjörerna kräver ekonomisk ersättning för att de under sitt examensarbete bidrog med patenterbara uppfinningar för att upptäcka trötta förare. Enligt Sveriges Ingenjörer väntas Driver Alert ge Volvo Cars intäkter på totalt cirka en miljard kronor. Chalmeristernas krav är alltså 1,7 procent av de beräknade intäkterna.

– Även som examensarbetare har man rättigheter, kanske större rättigheter till ersättning än som anställd. Har man inte kommit överens om vad som gäller är ju uppfinningen examensjobbarens egen och det finns en rätt till marknadsmässig ersättning, säger Karin Lundin, Sveriges Ingenjörer. Frågan om ersättning till exjobbare har aldrig tidigare prövats.

Parallellt med målet mot Volvo Cars har Sveriges Ingenjörer, med 140 000 medlemmar, varit ett av de drivande förbunden inom PTK för att säga upp och omförhandla Uppfinnaravtalet.

PTK menar att man vill ge medlemmarna i förbunden bättre förutsättningar till rätt ekonomisk ersättning. I avtalet talas om ”skälig ersättning”.

– En av våra hjärtefrågor är att det ska betalas ut en bra ersättning. Vi vill också få till en domstolsprövning av ersättningstvister. Vi vill bort från de hemliga avgörandena i nämnden och i stället kunna informera våra medlemmar om de fall vi driver.

– Vi vill också komma ifrån den obalans som finns mellan parterna i bevisföringen, säger Karin Lundin, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer.

GP har utan resultat sökt Volvo Cars ombud i tvisten. Volvo Cars har tidigare sagt att man inte kommenterar ärendet då det rör sig om en pågående process.

Sedan tvisten med Sveriges Ingenjörer startade har Volvo Cars ändrat avtalsmallen för examensjobbare så att Volvo Cars har äganderätten till deras uppfinningar och att ersättning ska motsvara den i Uppfinnaravtalet.

Just nu har enbart Sveriges Ingenjörer sex tvister hos Industrins Uppfinnarnämnd.

– Det är all-time-high för oss. Vad det beror på vet vi inte riktigt. Det kan vara så att det finns en ökad medvetenhet i dessa frågor bland våra medlemmar, att de har rätt till mer än en schablonmässig ersättning, säger Karin Lundin.

Fakta: Uppfinningar

1995 skrev Svenskt Näringsliv och den fackliga Privatmannakartellen (PTK), 25 fackförbund med drygt 800 000 medlemmar, det så kallade Uppfinnaravtalet, rätten till arbetstagares, anställdas, uppfinningar.

Bakgrunden till avtalet var bland annat att parterna ansåg att lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) inte gav tillräcklig vetskap om när och i vilken omfattning en arbetsgivare har rätten till en anställds uppfinning.

Uppfinnaravtalet ersatte LAU.

Om det inom ramen för Uppfinnaravtalet uppstår en tvist kan den lösas lokalt, centralt eller slutligen av Industrins Uppfinnarnämnd.

PTK sade i höstas upp Uppfinnaravtalet och nu pågår förhandlingar om ett nytt avtal.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.