Cevt växer i raketfart

Tanken var att de skulle bli ungefär 150. Drygt två år efter starten sysselsätter Cevt 1 400 personer – och är därmed en av stadens större privata arbetsgivare.

ANNONS
|

När kinesiska Geely köpte Volvo cars fanns farhågorna att jobb skulle försvinna österut i en rasande takt. Utvecklingsbolaget Cevt visar att det – i alla fall hittills – blivit precis tvärtom. Sedan starten för två och ett halvt år sedan har bolaget växt från ingenting alls, till att sysselsätta 1400 personer, konsulter inräknade.

För 2016 har bolaget en budget på 3,2 miljarder kronor, pengar som kommer direkt från ägarbolaget i Kina och går helt till forskning och utveckling. Få andra svenska företag har en utvecklingsbudget i den storleksordningen.

Patrik Andersson, vd för Business region Göteborg, säger att det är extra positivt att ett företag som är helt inriktat på teknisk utveckling växer så kraftigt som Cevt gjort.

ANNONS

- När den kunskapsintensiva industrin växer får det spridningseffekter till det övriga näringslivet med fler jobb i många olika branscher.

Göteborgsregionen står i dag för en fjärdedel av Sveriges samlade investeringarna i forskning och utveckling.

- Det är en anledning till att industrin i Göteborg går bättre än den gör i övriga landet, så det är viktigt att behålla den positionen, säger Patrik Andersson.

När Geely fattade beslutet att arkitekturen – det som tidigare ofta kallades bottenplatta – till de mindre Volvo- och Geelybilarna skulle utvecklas i ett gemensamt dotterbolag, och uppdraget att leda arbetet gick till Mats Fägerhag, lyckades han övertyga ägarna om att Göteborg och Lindholmen var en rätt plats att göra det på.

Här fanns kompetensen, menade han. Inte minst på grund av att många skickliga medarbetare från Saab i Trollhättan förlorat sina jobb.

- Man kan säga att möjligheten att starta detta föddes ut den olyckan.

Sedan Cevt flyttade in i lokalerna på Lindholmen har uppdraget växt successivt. Det som början bara handlade om en ny fordonsarkitektur kompletterades efterhand och i dag jobbar företaget med att utveckla hela bilar till den kinesiska tillverkaren.

- Det är ett kvitto på att vi gjort ett bra jobb.

För att klara det utökade uppdraget har det behövts fler ingenjörer, men också bland annat designers och inköpare.

ANNONS

- Vi har blivit ett komplett företag. Som ett Geely i miniatyr, i Sverige.

Idag jobbar folk från 22 olika länder – i första hand Kina, Indien, Storbritannien, Tyskland och Frankrike – på Cevt. Mats Fägerhag säger att man i första hand hittat medarbetare med rätt kompetens via kontakter.

- Det har gått väldigt bra hittills, men det blir en allt större utmaning. Inte minst i Sverige skulle vi behöva utbilda fler ingenjörer, säger han.

Sedan nyår har börserna världen över fallit kraftigt, som en följd av att tillväxten i Kina stannat av. Men Mats Fägerhag är inte orolig att en inbromsning i Kina ska leda till att Cevts budget krymper.

- Jag har ställt frågan till min chef och han säger att det snarare kan bli tvärtom.

Förklaringen han fått är att den kinesiska staten sitter på så stora tillgångar att möjligheten att reglera konjunkturen är stora. Om efterfrågan sjunker, som den gjort nu, kommer det sannolikt följas av stimulanser riktade bland annat mot företag om sysslar med teknisk utveckling.

- Man kan diskutera om vi har samma spelregler som konkurrenterna, men nej – jag är inte orolig att vi ska tvingas skära ned. Det finns pengar avsatta för de kommande åren.

ANNONS

Cevt står för China Euro Vehicle Technology och är ett helägt dotterbolag till Zhejiang Geely Holding Group, som också äger Volvo cars och den kinesiska biltillverkaren Geely.

Mats Fägerhag har varit vd sedan bolaget startade sin verksamhet sommaren 2013.

Uppdraget var till en början att ta fram en ny arkitektur för Volvos och Geelys mindre bilar.

Senare tillkom uppdraget att utveckla hela bilar för Geely och i dag är omkring 80 procent av verksamheten riktad mot Geely.

Här är företagen i Göteborgsregionen som har flest anställda.

1. Volvo cars13175

2. Volvo lastvagnar 3925

3. Chalmers3 125

4. Posten2 525

5. Volvo it2475

6. Ericsson2 225

7. Astra Zeneca2 175

8. SKF Sverige2025

9. Samhall1575

10. SCA1 425

Källa: Business region Göteborg

ANNONS