Cementlarmet: Då kan det bli varsel i byggbranschen

Stora varsel, avstannade eller i värsta fall helt stoppade byggprojekt blir konsekvensen om Cementa inte får fortsätta tillverka cement på Gotland, enligt byggbranschen. Men industrin får också kritik för att blåsa upp oron för att pressa regeringen.
– Att det bara skulle gå att köpa cement från Gotland och Cementa förefaller mig osannolikt, säger professor Hans Lööf vid KTH.