Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, utanför Karolinska sjukhuset. Arkivbild.
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, utanför Karolinska sjukhuset. Arkivbild. Bild: Caisa Rasmussen/TT

Bud dröjer i vårdkonflikt

Medlarna kommer att lägga ett bud till parterna som förslag till lösning på vårdkonflikten, enligt Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR.
Men budet väntas först nästa helg, enligt fackets uppgifter. Och en lösning verkar långt bort, bråket handlar nu också om medlingsprinciper.

ANNONS

Konflikten mellan facket Vårdförbundet och arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har pågått i fyra veckor.

– Medlarna kommer att lägga en hemställan, men jag kan inte svara på när, säger Jeanette Hedberg till TT.

Enligt fackets uppgift till TT, väntas budet i nuläget dock först nästa helg, alltså skiftet maj/juni.

Medlarbråk

Det är ett uppenbart låst läge. I grunden handlar den om fackets krav på kortare arbetstid. Men parterna kan inte ens enas om huruvida medlarna har rätt att lägga ett bud.

Vårdförbundet kallar det tvångsmedling, men enbart på Sobonas (de kommunala bolagens arbetsgivarpart) avtalsområde.

SKR har krävt medling även på sitt område, något facket säger nej till eftersom man anser att det skulle riskera ge för dåligt utfall.

ANNONS

– En av de sakerna som vi måste ha med i ett bud handlar om en början till en förkortad arbetstid, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Strejk från 4 juni

När det kommer till medling så måste parterna, SKR och Vårdförbundet, vara eniga om det. Så säger förhandlingsavtalet. Men SKR:s hållning är att det ändå förs diskussioner ihop med Sobona, och att det fungerade när medlarna lade ett bud för ett antal veckor sedan.

En övertidsblockad inleddes den 25 april. Vårdförbundet har också varslat om att 2 000 sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker i fem regioner tas ut i strejk den 4 juni om inte konflikten når en lösning.

Fakta: Medling – det gäller

Vårdförbundet och SKR har ett förhandlingsavtal som säger att parterna måste vara eniga om att medling ska ske. Det är inte parterna i nuläget.

På Sobonas (de kommunala bolagens arbetsgivarpart) avtalsområde saknas motsvarande förhandlingsordning. Därav har statliga Medlingsinstitutet sedan tidigare utsett medlare på detta mindre avtalsområde. Det är de medlarna som sägs vara på väg med ett bud (hemställan).

ANNONS