Få jämförelser av fastighetsägande mellan män och kvinnor har gjorts över tid. Arkivbild.
Få jämförelser av fastighetsägande mellan män och kvinnor har gjorts över tid. Arkivbild.

Bristande jämställdhet på fastighetsmarknaden

ANNONS
|

Betydligt fler fastigheter ägs av män än kvinnor, visar ny statistik från Lantmäteriet. Antalet fastigheter som är helägda av kvinnor i Sverige uppgår till 450979, medan män äger 775852.

- Det har inte gjorts några strukturreformer för att ändra det här förhållandet, konstaterar Mats Snäll, innovationschef på Lantmäteriet.

Tidigare har man inte jämfört balansen mellan kvinnors och mäns fastighetsägande. Den senaste och enda motsvarande statistiken som sammanställts av myndigheten kom 2016 och då såg ägarförhållandet i princip likadant ut som nu.

ANNONS

- Det är något man kan reflektera över. Vi har tagit det så självklart i Sverige att vi har ett jämställt samhälle så vi har aldrig fört den här typen av statistik, och Lantmäteriet har tidigare inte sett behovet att bistå med den, säger Mats Snäll.

TT

ANNONS