Branschen: fler fartyg kommer att flagga svenskt

Sverige saknade länge tonnageskatt – något som ska ha bidragit till att krympa den svenska handelsflottan. Men efter införandet av tonnageskatten 2017 tror både branschen och facket på fler inflaggningar till Sverige.