Missnöje. 25 procent av de undersökta företagen i Göteborg tycker att företagsklimatet är dåligt eller inte godtagbart.
Missnöje. 25 procent av de undersökta företagen i Göteborg tycker att företagsklimatet är dåligt eller inte godtagbart.

Bottenbetyg från Göteborgs företagare

I Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning om företagsklimatet fortsätter Göteborg att rasa och får nu bottenbetyg.

ANNONS
|

När Svenskt Näringsliv bad Göteborgs företagare att ge ett sammanfattande omdöme om företagsklimatet, hamnade betyget på 2,87 på en sexgradig skala. Det är det lägsta någonsin. 2009 var motsvarande betyg 3,51. Därefter har det gått utför.

- Vi tyckte att vi hade rätat ut detta, men jag är besviken över den här sista undersökningen. Vi får undersöka detta noga. Vi hade hoppats på att kurvan skulle vända upp nu, säger Sam Friberg, företagslots på Business Region Göteborg, som dagligen arbetar med att hjälpa företagare att hitta rätt väg in i kommunen.

Betyget är något av en paradox för BRG jämfört med deras egna företagarundersökningar, lägsta arbetslöshetssiffrorna bland alla storstäderna och en konjunktur som går som tåget.

ANNONS

- Göteborgsregionen får fortfarande ett något lägre sammanfattande omdöme av företagsklimatet jämfört med både Västra Götalands län och Sverige som helhet, säger Anna Gillek, nya regionchefen för Svensk Näringsliv i Västra Götalands län.

- Undersökningen visar att de företagare som har haft med kommunen att göra är mer nöjda än de som inte haft kontakt med kommunen. Och det tyder på hur företagare uppfattar kommunen. Sådant kan påverka var man beslutar att lägga sitt företag. Är det enklare att lägga företaget i Härryda? Ok, då flyttar jag dit, säger Anna Gillek.

Härryda är för övrigt den kommun som fått det hösta betyget på 4,0 på det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i regionen.

Den största delen av företagarna som svarat på enkäten är småföretagare med färre än tio anställda. Småföretagare är den vanligaste företagsformen i Sverige idag.

- När forskare tittar på relationen mellan företagsklimat, arbetslöshet och en rad andra parametrar kan man se att bruttoregionalprodukten får en starkare tillväxt i de län där vi har ett gott företagsklimat. Västra Götalands län hamnar i grupp två. Så man kan få en god effekt av att jobba med de här frågorna. Och man måste se det långsiktigt, säger Anna Gillek.

ANNONS

25 procent av de undersökta företagen tycker att företagsklimatet i Göteborg är dåligt eller inte godtagbart. 24 procent tycker att det är godtagbart, 26 procent tycker att det är bra, tio procent mycket bra och tre procent utmärkt.

Det är inte första gången Göteborgs företagsklimat varit uppe för granskning. Göteborg har länge fallit på rankningslistorna för företagsklimat i landet och inom har man arbetat länge för att få till en vändning.

- Företagen går som tåget, men man upplever att kommunens attityd inte är rätt. Och sådant vägs in i var man vill etablera sig. Så det är jätteviktigt att jobba vidare med detta. GP har ju skrivit om hur klagande företagare kallas för kverulanter av trafikkontoret, och sådant sätter ju förstås spår, säger kommunalrådet Jonas Ransgård (M).

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson hänvisar till Business Region Göteborgs undersökning och säger att Svenskt Näringslivs resultat är förvånande.

– Det är svårt när resultaten pekar åt olika håll. Vi får analysera detta och arbeta vidare, säger hon.

Arbetet med strategisk företagsdialog, byggandet av entreprenörskvarteret i Gamlestaden och utvecklingen av ett näringslivsstrategiskt program är viktiga satsningar i kommunen, enligt Ann-Sofie Hermansson.

– Vi jobbar hårt på många fronter, säger hon.

ANNONS

I undersökningen i Göteborgsregionen deltog 1339 företagare. Den genomfördes av Demoskop från januari till april 2017. Svarsfrekvensen för Västra Götaland låg på 43 procent mot 50 procent i riket i övrigt.

Topplistan

Länen med bästa företagsklimatet när företagarna själva sätter betyg.

  1. Jönköpings län
  2. Kronobergs län
  3. Hallands län
  4. Värmlands län
  5. Södermanlands län
  6. Örebro län
  7. Skåne län
  8. Västra Götalands län
  9. Dalarnas län
  10. Stockholms län
ANNONS