Bostadsrättspriserna avkylda i Göteborg

Bostadsrättspriserna i Göteborg sjönk i augusti med minus 0,4 procent. Villamarknaden är fortfarande het med prisökningar på 3,2 procent, enligt Valueguards prisindex.

ANNONS
|

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige steg totalt med 1,8 procent mellan juli och augusti – generellt fortsätter villapriserna uppåt, medan bostadsrättsindex steg med 0,2 procent. Och det är också på bostadsrättsmarknaden manser ett litet jack i kurvan i Göteborg under augusti där prisindex landade på minus 0,4 procent. –Man kan se det som ett styrkebesked och att man försvarar priserna. Över en längre tid så har priserna snarare planat ut på en högre nivå, säger Johan Nordenfelt, informationschef på Erik Olssons fastighetsförmedling.

Normalisering

Valueguard skriver också att Göteborgs bostadsrättsmarknad har sjunkit under en tolvmånadersperiod, men inte alls lika mycket som i Stockholm. –Vi ser en normalisering. Eftersom prisutvecklingen har varit så hög så får vi nu signaler om att det inte går att sälja bostäder lika fort. Och vi talar om ytterligare amorteringskrav och att räntorna kommer att stiga. Det har en avkylande effekt, och det tycker jag är sunt, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

ANNONS

På Erik Olssons Fastighetsförmedling ser man bostadsmarknaden som mer nervös än under förra sommaren. Även Erik Olssons Bostadsindex visar att förväntningarna på bostadspriserna har dämpats, och att bostadsköparna förväntar sig stillastående eller svagt ökande bostadspriser det kommande året. –När det gäller finansieringen kommer det signaler från flera håll. När man talar om skuldkvot så berörs en ny grupp människor, nämligen de som har en ganska låg belåningsgrad men inte tillräckligt hög lön jämfört med det de vill låna. Och det talas allt mer om att inflationen börjar närma sig tvåprocentmålet. Effekten blir att räntorna rör sig uppåt förr eller senare, säger Johan Nordenfelt.

Villapriserna fortsatt upp

Erik Olssons Bostadsindex visar också att en tredjedel skulle köpa en billigare bostad om bolåneräntorna ökar till 3 procent. –Man har ett bostadsbehov som man vill uppfylla så mycket som möjligt inom den budget man har. Många skulle förmodligen välja ett lite billigare bostadsområde, säger han.

Senaste Mäklarstatistiken visade att Göteborgs villamarknad är glödhet – även Valueguards index visar att villapriserna är fortsatt på väg upp i Göteborg och ökade med 3,2 procent under augusti. Detta kan ses som en kombination av att regionen har stark ekonomi, ökad inflyttning och låga räntor – samt att det är ont om objekt.

ANNONS

Medelålders villaägare väljer att bo kvar för att slippa betala så mycket för att flytta. –Ju större inbyggd vinst folk har i sin bostad, desto mer drar de sig för att åka på höga uppskovskostnader när de flyttar och då blir utbudet ännu mindre. Uppskovskostnaden motsvarar en bolåneränta på 3,25 procent före skatteavdrag. Det är bara banken Bluestep som är dyrare än staten, och det är ganska exceptionellt, säger Johan Nordenfelt.

Bopriser augusti

  1. Valueguards prisindex för Sverige i augusti.
  2. Bostadsrätter: 1 månad- 12 månader
  3. Göteborg: - 0,4 procent, 14,2 procent
  4. Stockholm: 0,5 procent, 5,7 procent
  5. Malmö: 0,8 procent, 17,6 procent
  6. Villor: 1 månad, 12 månader
  7. Göteborg: 3,2 procent, 10,8 procent
  8. Stockholm: 1,5 procent, 7,8 procent
  9. Malmö: 2,5 procent, 12,8 procent
ANNONS