Bonusföräldrar, stjärnfamiljer och regnbågsbarn – så ärver du som inte ingår i en kärnfamilj

Ensamstående pappa med barn, två mammor med barn, mamma-pappa med barn och bonusbarn, fyra föräldrar med barn. Familjer kan se ut på olika sätt idag, men svensk lagstiftning utgår från två föräldrar. Och det kan få stora konsekvenser vid arv. GP har träffat familjen Vrba-Orre-Gäredal där man är tre föräldrar som fått navigera för att skapa ett ekonomiskt och juridiskt skydd.
– För många familjer är det viktigt att tänka igenom arv och att man kan behöva skriva testamente, säger juristen Erik Mägi, författare till boken Stjärnfamiljejuridik.