BNP-utvecklingen per kvartal jämfört med föregående kvartal, 2019–2023, procent.
BNP-utvecklingen per kvartal jämfört med föregående kvartal, 2019–2023, procent. Bild: Anders Humlebo

BNP faller – men mindre än väntat

Både exporten och konsumtionen viker i inflations- och räntechockens spår. BNP faller i andra kvartalet, även om nedgången inte är lika stor som befarat.
Vi är i början av en mild recession, är slutsatsen från analytiker på Handelsbanken.

ANNONS
|

Sverige befinner sig i en mild recession, med två kvartal i rad med krympande BNP. Det är slutsatsen från Handelsbankens ekonomer efter tisdagens SCB-siffror – som också ligger i linje med den senaste rundan indikatorer från Konjunkturinstitutet (KI).

Andra kvartalets bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 0,8 procent jämfört med kvartalet före, enligt säsongsrensade siffror. Och det väntas inte vända uppåt i närtid.

– Det är lite blandade signaler, men det börjar se lite svagare ut, säger SEB-ekonomen Olle Holmgren, om tisdagens rapporter från SCB.

Exporten minskade 0,8 procent

Minskad varuexport och lagerinvesteringar är de viktigaste förklaringarna till att svensk BNP nu minskar, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Men hushållens konsumtion sjönk också – för fjärde kvartalet i rad.

ANNONS

Exporten minskade med 0,8 procent och det låg bakom 0,5 procentenheter av nedgången enligt SCB. Hushållens konsumtion sjönk 0,2 procent.

"Minskade utgifter för bostäder samt rekreation och kultur bidrog mest till nedgången", skriver SCB om konsumtionsminskningen.

Den tredje större minusposten, lagerinvesteringar, drog ned BNP-utvecklingen med 0,4 procentenheter enligt SCB.

Den mörka bilden av en svensk ekonomi på väg nedåt ljusnar dock något enligt Olle Holmgren om man tittar på utvecklingen för detaljhandeln i juli, som ökade enligt färska siffror från SCB.

När det gäller Riksbanken tror SEB-ekonomen inte att tisdagens SCB-siffror förändrar läget. Om det behövs en eller två höjningar av styrräntan till i år hänger på hur det går för det svenska kronan, tror han.

– Det är tydligt att Riksbanken är oroad av den svaga kronan, säger han.

"Bred nedgång i svensk ekonomi"

Han tillägger att det finns uppenbara risker med att höja styrräntan för mycket och att delar av svensk ekonomi redan går "riktigt dåligt", som bostadsbyggandet.

Nordea-ekonomen Torbjörn Isaksson är inne på samma spår. Han skriver i en snabbkommentar efter siffrorna att den svaga tillväxten vi ser nu är ett argument för att Riksbanken agerar varsamt – men att den alldeles för höga inflationen och den svaga kronan gör att Riksbanken kommer att höja styrräntan på nästa möte i september.

ANNONS

Pernilla Johansson, ekonom på Swedbank, tror inte heller tisdagens siffror förändrar något i grunden.

– Detaljerna pekar på en bred nedgång i svensk ekonomi, säger hon.

Johansson tolkar fallet för exporten som ett tecken på att efterfrågan i den globala ekonomin är på nedgång.

Ekonomerna på bolånejätten Swedbank tror – precis som kollegorna på ärkerivalen Handelsbanken – att Riksbanken höjer styrräntan två gånger i höst.

– Jag tror inte det här ändrar utsikterna för det, säger Pernilla Johansson om tisdagens SCB-siffror.

Fakta: Svensk BNP krymper

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 0,8 procent under årets andra kvartal jämfört med kvartalet före, enligt säsongsrensade siffror från Statistiska centralbyrån (SCB)

Det kan jämföras med en tillväxt på 0,4 procent i första kvartalet enligt reviderade siffror och förväntningar bland analytiker på en BNP-minskning med 1,3 procent i andra kvartalet, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Jämfört med andra kvartalet 2022 blev det en BNP-nedgång på 1,0 procent, vilket kan ställas mot tillväxten på 1,0 procent i första kvartalet enligt reviderade siffror och förväntningar på minus 1,1 procent andra kvartalet.

I en första preliminär beräkning av andra kvartalets BNP-utveckling såg nedgången i andra kvartalet ut att bli betydligt djupare, på minus 1,5 mot kvartalet före och minus 2,4 procent i årstakt.

En första indikator om hur BNP utvecklas under tredje kvartalet ska redovisas av SCB den 30 oktober.

ANNONS