Blå tåget tvingas stå stilla – förlorar avgångar

Blå tåget står nu still – bolaget bakom, Skandinaviska Jernbanor, har förlorat rätten till sina fasta tågavgångar. – Trafikverket tolkar reglerna fel, vi överväger att begära skadestånd, säger företagets trafikchef Peter Alsén.

ANNONS
|

I slutet av juni beslutade Transportstyrelsen att återkalla två av Skandinaviska Jernbanors säkerhetsintyg, på grund av "återkommande, allvarliga brister i företagets säkerhetssystem."

Skandinaviska Jernbanor överklagade till Förvaltningsrätten, fick beslutet inhiberat och kunde därmed fortsätta med sin tågtrafik ett tag till. Domstolen ska komma med nytt besked nu på fredag.

Just nu står de blå, och gröna, tågen dock stilla ändå. Trafikverket har nämligen sagt upp sitt trafikeringsavtal med Skandinaviska Jernbanor, som därmed förlorar rätten till sina fasta tågavgångar, så kallade tåglägen under resten av året.

Beslutet är en direkt konsekvens av att säkerhetsintygen återkallats.

– Trafikeringsavtalet upphörde i samband med att Transportstyrelsen återkallade säkerhetsintygen. Ett bolag måste ha alla sina säkerhetsintyg för att trafikeringsavtalet ska gälla. De villkoren i avtalet är mycket tydliga, säger Monica Näslund, presskommunikatör på Trafikverket.

ANNONS

Skandinaviska Jernbanor har en annan syn på saken.

– Vi menar att Trafikverket tolkar reglerna fel och har sagt upp trafikeringsavtalet med oss utan grund. Vi har fortfarande kvar vår licens som järnvägsföretag och borde därför ha rätt att utföra och organisera trafik. Licensen gäller även om vi har fått två av våra säkerhetsintyg återkallade, säger Peter Alsén.

Bolaget överväger nu att "vidta rättsliga åtgärder" och begära skadestånd av Trafikverket.

– Våra tåg står still och vi förlorar mycket pengar för varje dag som går, säger Peter Alsén.

Trafikverket bröt trafikeringsavtalet innan Skandinaviska Jernbanor fått Transportstyrelsens beslut om de indragna säkerhetsintygen inhibiterat. Om Förvaltningsrätten skulle komma fram till att bolaget får sina intyg tillbaka, står dock Trafikverkets beslut om trafikeringsavtalet kvar.

– Avtalet är brutet och kan inte återupptas, säger Monica Näslund.

Nu får Skandinaviska Jernbanor istället söka så kallade ad hoc-avgångar i det pressade järnvägsnätet – avgångar som inte redan i förväg är tilldelade någon annan tågoperatör.

– Det riskerar att bli mindre attraktiva tider på dygnet, som varierar från dag till dag. Tidigare hade vi fasta, regelbundna tider, säger Peter Alsén.

Fakta: Blå tåget och järnvägsplaneringen

  1. Blå tåget Invigdes i december 2011 och trafikerade, fram till i förra veckan, sträckan Göteborg – Stockholm – Uppsala tur och retur flera dagar i veckan. Stopp görs också i Skövde och Hallsberg.
  2. Blå tåget drivs av Skandinaviska Jernbanor, som 2014 hade en omsättning på cirka 40 miljoner kronor och en vinst före skatt på runt 1,5 miljon kronor.
  3. Vilka aktörer som får köra tåg vid vilka tider på dygnet bestäms varje år av Trafikverket, i en tågplan. Utöver de redan långt i förväg planerade avgångarna, uppkommer ad hoc-avgångar. Förra året genomfördes runt 83 000 sådana avgångar. Idag finns ett 100-tal ansökningar om ad hoc-avgångar i det svenska järnvägsnätet, de ska behandlas i turordning och inom fem dagar.
ANNONS