Hamnkonflikten startade ursprungligen 2016 i Göteborgs hamn. I mars 2019 nåddes en slutlig lösning. Arkivbild.
Hamnkonflikten startade ursprungligen 2016 i Göteborgs hamn. I mars 2019 nåddes en slutlig lösning. Arkivbild.

Begränsad strejkrätt från 1 augusti

Den utdragna hamnkonflikten är över. För att förhindra liknande situationer lägger nu regeringen fram ett lagförslag som ska begränsa strejkrätten. Lagändringen föreslås gälla från 1 augusti i år.

ANNONS
|

I den nya lagen begränsas rätten att strejka mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund.

"Konflikträtten ska fortsatt vara stark på svensk arbetsmarknad men lika villkor ska gälla för alla", skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i en kommentar till TT.

Villkorad rätt

Enligt förslaget till lagrådsremiss, som regeringen i dag tar beslut om, ska rätten att vidta stridsåtgärder villkoras. Villkoren som föreslås rör bland annat att beslutet om stridsåtgärden fattats på rätt sätt, att syftet är att uppnå kollektivavtal, att den föregåtts av förhandlingar mellan parterna och att det inte handlar om krav om att konkurrera ut ett annat kollektivavtal.

ANNONS

Lagändringen har mötts av kritik som bland annat rör utökad risk för "avtalsshopping", att arbetsgivare kan välja att teckna avtal med organisationer med lägre ställda krav och som då gör att andra fack inte kan gripa in.

"Förslaget innebär inte någon inskränkning i rätten att vidta stridsåtgärder så länge syftet är att uppnå ett kollektivavtal. Rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader påverkas inte heller. Förslaget innebär inte heller någon förändring eller ökad risk för avtalsshopping", skriver Ylva Johansson.

Parterna står bakom

Stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist blir också förbjudet, enligt förslaget, både för arbetsgivare och för arbetstagare.

Regeringen tillsatte en utredning om begränsad strejkrätt under den långvariga hamnkonflikten i Göteborg.

Arbetsmarknadens parter LO, TCO och Saco samt Svenskt Näringsliv kom sedan med ett gemensamt förslag som är det som nu ska bli lag.

ANNONS