Elpriserna har i år ökat med nästan 60 procent jämfört med 2017. Uppgången beror främst på lägre tillrinningar till den nordiska vattenkraften och ökade priser på utsläppsrätter. Arkivbild.
Elpriserna har i år ökat med nästan 60 procent jämfört med 2017. Uppgången beror främst på lägre tillrinningar till den nordiska vattenkraften och ökade priser på utsläppsrätter. Arkivbild.

Årets elpriser – högst sedan 2010

Lite blåst och dåligt med regn. Det är två orsaker till att elpriserna i år ökat med nästan 60 procent jämfört med 2017.

ANNONS
|

Det genomsnittliga priset på elbörsen Nord Pool Spot blev 45 öre/kWh år 2018, vilket är en ökning med knappt 17 öre, eller 60 procent, jämfört med 2017.

- Vattenkraft är väldigt billigt och det gör att vi vanligtvis har lägre priser än på kontinenten. Men i år, då vi inte har haft lika mycket vatten, har priset i större utsträckning satts av fossilbaserad kraftproduktion i omvärlden och därför är tredubblingen av priset på utsläppsrätter en central orsak till det högre elpriset, säger Magnus Thorstensson.

ANNONS

Årets torra sommar, sparsamma regn och dåliga snösmältning har gjort att vi fått ett underskott av vatten.

- Och när vi inte har tillräckligt med vattenkraft som täcker efterfrågan, så måste man ta dyra kraftslag i anspråk för att täcka behoven, säger Thorstensson.

Bedömningen i nuläget är att underskottet av vatten även kommer att spilla över på 2019 och att priserna därmed kommer att vara fortsatt höga. Men det beror på hur vintern artar sig, blir det milt väder så innebär det dels att vi använder mindre el, och dels att vi får ganska mycket nederbörd – som ändrar förutsättningarna för priserna.

- Elpriser är en färskvara. Vi får se hur mycket snö som kommer och om det lägger sig på rätt ställen, säger Thorstensson.

Rättat: I en tidigare version uppgavs fel tidsperiod för rekordet i ett citat.

ANNONS
TT

2018 års preliminära elbalans

Tillförsel 2008 2017 2018 Ändring från 2017

Vattenkraft 68,4 63,9 60,8 -4,9%

Vindkraft 2 17,5 16,4 -6,3%

Kärnkraft 61,3 63 65,7 4,3%

Solkraft 0 0,2 0,2 0,0%

Övrig

värmekraft 14,3 15 14,5 -2,6%

Elproduktion

totalt 146,0 159,6 157,4 -1,3%

Källa: Energiföretagen Sverige

ANNONS