Arbetsförmedlingen, här företrädd med den tidigare symbolen, konstaterar att övergången till tillfälliga uppehållstillstånd har lett till att färre kvinnor, de med sämst förutsättningar till jobb, deltar i etableringsinsatser. Arkivbild.
Arbetsförmedlingen, här företrädd med den tidigare symbolen, konstaterar att övergången till tillfälliga uppehållstillstånd har lett till att färre kvinnor, de med sämst förutsättningar till jobb, deltar i etableringsinsatser. Arkivbild.

Äldre kvinnor uteblir från etableringsinsats

Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar betydligt mindre i etableringsinsatser än kvinnor som fått permanenta, enligt en rapport från Arbetsförmedlingen. För män märks ingen skillnad.

ANNONS
|

- Det som oroar oss är att var femte kvinna med tillfälligt uppehållstillstånd inte kommer till oss för att delta i etableringsinsatser, säger Linnea Wickström Östervall på Arbetsförmedlingens enhet för utvärdering, som har skrivit rapporten.

Bland kvinnorna som fått permanent uppehållstillstånd deltar nästan alla. Bara 3-4 av 100 uteblir från etableringsinsatser. Linnea Wickström Östervall säger att skillnaden i deltagande ser ut att vara en konsekvens av att lagen vad gäller uppehållstillstånd ändrades 2016 och tillfälliga uppehållstillstånd blev huvudregel.

ANNONS

Satsar på mannen

Andra saker som kan spela in är att kvinnor stannar hemma när familjen satsar på att mannen i familjen ska få jobb, eftersom jobb och försörjning är ett krav för att omvandla det tillfälliga uppehållstillståndet till ett permanent.

Det är framför allt kvinnor som är lite äldre och som har kort eller ingen utbildning, och har tillfälliga uppehållstillstånd, som uteblir från etableringsinsatser. Men det är just den gruppen som behöver mest stöd för att komma ut på arbetsmarknaden, enligt Arbetsförmedlingen.

"En utmaning"

- Vår förhoppning är att en del av det vi redan gör när det gäller satsningar för utrikesfödda kvinnor ska bidra till att den här gruppen ska tycka det är mer intressant att försöka etablera sig på arbetsmarknaden, säger Linnea Wickström Östervall.

Hon tillägger att det i och för sig kan vara "en utmaning" i det läge med neddragningar som Arbetsförmedlingen går igenom. Men det är angeläget att söka upp kvinnorna för att få göra klart för dem att det är viktigt för både deras egen, och deras barns, framtid att de får jobb.

ANNONS

TT

Fakta: Rapportens slutsatser

Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar inte i samma utsträckning som kvinnor med permanenta i insatser som ska leda dem vidare till jobb.

De kvinnor med tillfälliga tillstånd som deltar är ofta yngre och har längre utbildning än de som inte gör det.

De som inte deltar har redan från början sämre förutsättningar och behov av mer stöd.

Källa: Konsekvenser av tillfälliga uppehållstillstånd, AF analys 2019:9

ANNONS