YH försörjer arbetsmarknaden i Göteborg med allt från tandsköterskor och medicinska sekreterare till underhållstekniker och redovisningsekonomer, skriver Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan.
YH försörjer arbetsmarknaden i Göteborg med allt från tandsköterskor och medicinska sekreterare till underhållstekniker och redovisningsekonomer, skriver Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan. Bild: Martina Homberg/TT

Yrkeshögskolan måste få fler praktikplatser

När politiken satsar på en utbyggd yrkeshögskola och fler korta, flexibla utbildningar måste företagen också ta sitt ansvar genom att engagera sig i yrkeshögskolan och erbjuda fler praktikplatser, skriver Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Svårigheten att hitta rätt utbildad personal drabbar svensk tillväxt och sysselsättning. I förra helgens avsnitt av Lördagsintervjun i P1 påstod Svenskt näringslivs vd Jan-Olof Jacke till och med att kompetensbristen är den allra största utmaningen för svenska företag i dag. När nu politiken satsar på en utbyggd yrkeshögskola och fler korta, flexibla utbildningar måste företagen också ta sitt ansvar genom att engagera sig i yrkeshögskolan och erbjuda fler LIA-platser.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och yrkeshögskolan (YH) som utbildningsform har i dag en viktig och växande roll när det kommer till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Utbildningsformen har varit framgångsrik därför att den är skräddarsydd efter arbetslivets behov och därför leder till jobb.

ANNONS

Utbildningsformen har varit framgångsrik därför att den är skräddarsydd efter arbetslivets behov och därför leder till jobb

Förra året presenterade MYH en studie som visar hur nöjda arbetslivet är med den kompetens som fås av YH-utbildningarna. Studien visade att 94 procent av de arbetsgivare som rekryterat från YH anser att de examinerades kompetens motsvarar de behov som krävs för arbetsuppgifterna.

Resultaten talar för sig själva, men som myndighetschef är det viktigt för mig att se hur YH gör skillnad i praktiken. Tidigare i veckan besökte jag en YH-utbildning på Göteborgs tekniska college. Under mitt besök lärde jag mig mer om den lokala yrkeshögskolan och fick samtidigt chansen att lyssna till ett engagerat näringsliv som valt att prioritera sin kompetensförsörjning.

Arbetsplatser måste engagera sig

YH försörjer arbetsmarknaden i Göteborg med allt från tandsköterskor och medicinska sekreterare till underhållstekniker och redovisningsekonomer. De senaste tre åren har MYH betalat ut närmare en miljard kronor till YH-utbildningar i Göteborg, vilket motsvarar 15 000 årsplatser.

Det krävs mer än bara statligt stöd för att driva en framgångsrik YH-utbildning

Det krävs mer än bara statligt stöd för att driva en framgångsrik YH-utbildning. En avgörande faktor är lärande i arbetslivet, LIA – den handledda praktikform som gäller inom YH. Som en konsekvens av yrkeshögskolans utbyggnad ser vi i dag att allt fler studerande har svårt att hitta en arbetsgivare där de kan göra sin LIA. Här behöver både offentliga och privata arbetsgivare ta ett större ansvar för sin egen kompetensförsörjning och tillhandahålla fler LIA-platser.

ANNONS

Arbetslivets engagemang har varit avgörande för att bygga upp yrkeshögskolan och kommer även i framtiden spela en avgörande roll för utbildningsformens kvalitet och framgångar.

Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan

ANNONS