Alla transporter måste gå via Olofstorp eller Lerum. Det är fråga om smala vägar utan vägren. I Lerum måste flera trånga rondeller passeras i tät bebyggelse liksom skolor och Vattenpalatset i själva centrum. I Olofstorp måste sträckan mellan förskola och grundskola med 722 elever passeras, skriver debattörerna.
Alla transporter måste gå via Olofstorp eller Lerum. Det är fråga om smala vägar utan vägren. I Lerum måste flera trånga rondeller passeras i tät bebyggelse liksom skolor och Vattenpalatset i själva centrum. I Olofstorp måste sträckan mellan förskola och grundskola med 722 elever passeras, skriver debattörerna. Bild: Lasse Edwartz

Vråssered är en olämplig deponi för schaktmassor

Det är uppenbart att Vråssered är en i alla avseenden olämplig plats för deponering av schaktmassor från Göteborgs alla byggen, skriver bland andra Erik Bick, Bergum Gunnilse Utveckling.

ANNONS

Massoptimering Väst AB vill söka tillstånd för deponering av schaktmassor i Vråssered strax öster om Olofstorp, nära gränsen till Lerum. Cirka 3 134 800 ton schaktmassor från Göteborgs ska deponeras under 20 års tid. Platsen skulle ge ohållbar påverkan på människor och miljö.

Företaget räknar med 3 582 transporter årligen med bil och släp och 1 844 transporter med singelbil. Det innebär cirka 5 426 transporter till Vråssered årligen, 25 frakter om dagen, max 47 körningar om dagen. Siffran ska dubblas, eftersom bilarna även måste köras tillbaka. Det betyder en tur var sjätte minut.

I Olofstorp måste sträckan mellan förskola och grundskola med 722 elever passeras. Förskolan med 80 barn har utemiljö direkt mot vägen.

Alla transporter måste gå via Olofstorp eller Lerum. Det är fråga om smala vägar utan vägren. I Lerum måste transporterna passera ett flertal trånga rondeller i tät bebyggelse, skolor och Vattenpalatset i själva centrum. I Olofstorp måste sträckan mellan förskola och grundskola med 722 elever passeras. Förskolan med 80 barn har utemiljö direkt mot vägen. Grundskolans grindar leder direkt ut mot vägen och en busshållplats. Farthinder förhindrar möte på två ställen. Busshållplatsen ligger så att bussen inte kan passeras. I både Olofstorp och Lerum handlar det om trånga passager där det passerar många människor, inte minst barn.

ANNONS

Deponi i Vråssered skulle göra kraftigt intrång i ett tidigare oexploaterat naturområde med stor betydelse som fritidsområde för boende i kringliggande samhällen. Skogsområdet är en del av den grönstruktur som krävs för hänsyn till biologisk mångfald och artbevarande. I området finns bland annat tjäder och nattskärra.

Förorenat lakvatten

Deponiområdet är en småkuperad bergsplatå. Huvudvattendelaren mellan Lärjeån och Säveån skär tvärs över platån. Förorenat lakvatten från deponimassor kommer därför att rinna både mot norr och söder och dubblera föroreningsrisken.

Avrinningen mot norr sker till Lärjeån cirka två kilometer fågelvägen nordväst om deponiområdet. Lärjeåns nedre del är skyddad som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet och håller på att få skydd som naturreservat.

Avrinningen mot söder går till sjön Aspen cirka tre kilometer söder om deponiområdet. Aspen är en del av Säveåns vattensystem. Säveån nedströms Aspen är skyddad som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet och naturreservat. Säveån brukar sammantaget betecknas som ett av Sveriges värdefullaste vattendrag.

Det är uppenbart att Vråssered är en i alla avseenden olämplig plats för deponering av schaktmassor. Vilket vi motsätter oss.

Erik Bick

ordförande Bergum Gunnilse Utveckling, BGU

Johan Ribaeus

Centrumgruppen BGU

Olov Holmstrand

Naturskyddsföreningen Lerum

George Schedin

rektor Bergums skola

Helen Larsson

ANNONS

Föräldrarådet Bergums skola

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS