Visa barnen vägen till läsning

Skolan måste bryta läsklyftorna och det är politikens ansvar att se till att detta sker. Men alla vuxna spelar en viktig roll för att det läsfrämjande arbetet som påbörjats fortsätter, skriver Gustav Fridolin (MP) och Annika Hirvonen Falk (MP).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Läslovet är här! Läsningen ökar bland barn och unga, och det händer inte av sig själv. Runt om i Sverige gör lärare, bibliotekarier och alla möjliga vuxna små och stora saker som visar vägen in till läsningens och litteraturens magi.

Skillnaden mellan att känna sig trygg eller obekväm med läsning kan avgöra hela skolgången och därmed också hela ens framtid.

I regering har Miljöpartiet gjort läsningen till en del av kärnan i arbetet för en jämlik skola. Vi har ökat utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Vi har genomfört personalförstärkningar på skolbiblioteken. Vi har stärkt kompetensutvecklingen till lärare och skolbibliotekarier som arbetar med elevers språk- och läsutveckling. En läsdelegation har arbetat för att samla skola, kultur och föreningsliv i insatser för läsning i och utanför skolan. Nu under 2018 får alla förskolor pengar så att de kan köpa in böcker och skapa ett eget litet bibliotek. Med läsa-skriva-räkna-garantin ges tidigt stöd till de elever som behöver det.

ANNONS

Och vi ser nu ett trendbrott i svenska elevers läskunskaper. Efter flera internationella kunskapsmätningar med fallande resultat har nu svenska fjärdeklassares läsförmåga förbättrats och Sverige presterar nu bland de bästa i världen.

Men samtidigt syns också ojämlikheten i läsförmågan. Elevernas bakgrund och socioekonomiska situation har fortsatt stor betydelse för resultaten.

Politikens ansvar

Skolan måste bryta läsklyftorna. Det är politikens ansvar att se till att skolan har de muskler som krävs för att klara sitt kompensatoriska uppdrag. Det läsfrämjande arbete som har påbörjats måste fortsätta.

Men alla vuxna har en viktig roll i att uppmuntra barnen i sin närhet till läsning. Barn som blivit lästa för på kvällarna eller bara sett vuxna läsa blir i större utsträckning läsare själva. Så varenda en som kan - läs! Läs tillsammans, läs själv, läs på bussen, läs i väntrummet. Läs om så bara för att ett barn ska se dig läsa. Det är bara tillsammans vi kan bygga en bildningskultur. Tillsammans kan vi starta en rörelse som förändrar.

Varför inte börja nu på läslovet?

Gustav Fridolin (MP) språkrör

Annika Hirvonen Falk (MP) utbildningspolitisk talesperson

ANNONS