Vi kommer behöva el från flera kraftslag även framöver. Det är ingen tvekan om det. Men bara vindkraften kan byggas så snabbt, i så stor skala och till så låga priser som industrin efterfrågar i sin gröna omställning. Låt oss nu därför göra vindkraftens utbyggnad möjlig genom att hitta lösningar samexistens med andra intressen, skriver debattören.
Vi kommer behöva el från flera kraftslag även framöver. Det är ingen tvekan om det. Men bara vindkraften kan byggas så snabbt, i så stor skala och till så låga priser som industrin efterfrågar i sin gröna omställning. Låt oss nu därför göra vindkraftens utbyggnad möjlig genom att hitta lösningar samexistens med andra intressen, skriver debattören. Bild: JOHAN NILSSON / TT

Vindkraftsparker kan vara positivt för den biologiska mångfalden

Med en konstruktiv dialog kan utvecklare av vindkraft och yrkesfiskare hitta lösningar för samexistens. Det visar erfarenheter från andra länder. När en vindkraftspark är i drift kan den fungera som ett konstgjort rev och ha positiv effekt på den biologiska mångfalden och fiskelivet, skriver Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi.

ANNONS

Replik

11/2 Om ni bygger marin vindkraft dör det svenska yrkesfisket ut

Yrkesfiske är ett riksintresse, liksom energiproduktion. Företrädarna för SFPO beskriver det som att yrkesfisket får stå åt sidan när en vindkraftspark planeras. Men man ska komma ihåg att inget intresse står över något annat i den lagstadgade prövningsprocessen. Det som däremot inte prövas i tillräcklig grad är klimatnyttan av ett projekt.

Erfarenheter från andra länder visar att när en vindkraftspark är i drift tillåts fiskbeståndet att återhämta sig till följd av att visst bottenstörande fiske inte tillåts inne i parken. Det är positivt inte bara för den biologiska mångfalden utan även för det lokala fisket. Detta är något som Naturvårdsverkets ännu ej publicerade studie inom projektet vindkraftens påverkan på marint liv, som debattörerna refererar till, beskriver så här: "Tidigare studier har visat att vindkraftverkens fundament kan fungera som konstgjorda rev och locka till sig fiskarter, särskilt runt gravitationsfundament med erosionsskydd. Den nya strukturen kan öka förekomsten av exempelvis hummer och krabba, genom att utgöra skydd och öka tillgången på föda.

ANNONS

Kan fyrdubblas

Den uppdaterade syntesrapporten kommer att innehålla ett särskilt avsnitt om förutsättningarna för havsbaserad vindkraft att gynna biologisk mångfald". Naturskyddsföreningen har dessutom konstaterat att vindkraften kan mer än fyrdubblas utan kostnad på biologisk mångfald och artrikedom.

Erfarenheter från andra länder där havsbaserad vindkraft byggs ut visar att en konstruktiv dialog mellan utvecklare och yrkesfiskare är nyckeln för att hitta lösningar när olika näringar ska kunna samexistera. Det finns exempel på att vindparker kan erbjuda lokala yrkesfiskare arbete under konstruktionen av vindkraftsparken, då deras kompetens och kännedom om den lokala miljön gynnar utvecklingen av vindkraftsparken. Tidig dialog mellan utvecklare, lokalsamhället och yrkesfiskare är nödvändigt för att till fullo utnyttja dessa möjligheter.

Erfarenheter från andra länder visar att när en vindkraftspark är i drift tillåts fiskbeståndet att återhämta sig till följd av att visst bottenstörande fiske inte tillåts inne i parken

Sverige behöver vindkraft för att möta industrins snabbt växande behov av el. I Västsverige och andra delar av landet satsas det nu stort på bland annat grön vätgas och batteritillverkning. Det är marknader där vårt land har chansen att bli världsledande och få stark global konkurrenskraft. Följden blir lokal tillväxt av jobb och skatteintäkter. Vi kommer behöva el från flera kraftslag även framöver. Det är ingen tvekan om det. Men bara vindkraften kan byggas så snabbt, i så stor skala och till så låga priser som industrin efterfrågar i sin gröna omställning. Låt oss nu därför göra vindkraftens utbyggnad möjlig genom att hitta lösningar samexistens med andra intressen.

ANNONS

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS