Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Trots att korttidshem ska vara i en hemlik miljö är vi åter på väg mot en institutionalisering likt den vi lämnade på 90-talet. Detta visar sig även genom att allt fler permanenta barnboenden byggs. Det kan bli enda alternativet för familjer att lämna bort sina barn om de inte får tillräckligt med stöd och avlastning. Bild: Erik Svensson
Trots att korttidshem ska vara i en hemlik miljö är vi åter på väg mot en institutionalisering likt den vi lämnade på 90-talet. Detta visar sig även genom att allt fler permanenta barnboenden byggs. Det kan bli enda alternativet för familjer att lämna bort sina barn om de inte får tillräckligt med stöd och avlastning. Bild: Erik Svensson

Vill vi att funktionsnedsatta återigen ska hamna på institution?

När kommunen lägger ner korttidshemmen och beviljar färre dygn för personer med funktionsnedsättningar, riskerar fler familjer att behöva sätta sina barn på institution. En utveckling som vore mycket tragisk och ovärdig ett modernt samhälle, skriver Malin Ekström, stödassistent på Lilla Kapplandsgatans korttidsboende.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nedläggningar av korttidshem och minskat stöd till familjer som behöver avlastning försämrar livskvalitén för personer med funktionsnedsättningar och deras familjer.

Den kommunala korttidsverksamheten är ett stöd för familjer och deras barn med funktionsnedsättningar. Syftet är att att ge familjen avlastning i vardagen och deras barn rekreation och miljöombyte. Insatsen finns med i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för att underlätta för familjer att ta hand om sina barn i hemmet. Innan 90-talet, då lagar kring insatser för personer med funktionsnedsättningar förbättrades, var det vanligare att man satte barnen på institutioner.

Känna sig mindre trygga

Vi som jobbar på korttidshem märker hur besluten om antal dygn på korttids blir allt färre för våra gäster. Förutom att familjerna får mindre avlastning leder detta bland annat till att personalkontinuiteten i verksamheten blir lidande. Många barn och vuxna med funktionsnedsättningar har extra svårt att hantera att träffa för många olika personal och kan därför känna sig mindre trygga. Som personal är det viktigt att bygga relationer för att kunna förstå och läsa av hur våra gäster mår och hur de uttrycker sin vilja, detta blir mycket svårare om vi träffar för många olika gäster då alla inte uttrycker sig med tal eller annan tydlig kommunikation.

Som personal är det viktigt att bygga relationer för att kunna förstå och läsa av hur våra gäster mår och hur de uttrycker sin vilja, detta blir mycket svårare om vi träffar för många olika gäster då alla inte uttrycker sig med tal eller annan tydlig kommunikation.

Att våra gäster får mindre tid i verksamheten leder även till att beläggningen på korttidshem generellt blir lägre. Siffrorna visar då att korttidshem runt om i staden har för få gäster och inte ”behövs”. Därför stängs de ner eller slås ihop och trenden tycks vara att samla korttidsgästerna på stora enheter. De senaste åren har detta hänt med både Angereds- och Tuve korttidshem. Älgens korttidshem i Torslanda ska läggas ner under våren 2020. Trots att korttidshem ska vara i en hemlik miljö är vi åter på väg mot en institutionalisering likt den vi lämnade på 90-talet. Detta visar sig även genom att allt fler permanenta barnboenden byggs. Det kan bli enda alternativet för familjer att lämna bort sina barn om de inte får tillräckligt med stöd och avlastning.

Varje individs självbestämmande

Jag som jobbar på korttidshem vill fortsätta att tillsammans med mina kollegor göra ett bra jobb för våra gäster. Det innebär att fortsätta lära känna dem tillräckligt väl för att uppfatta små signaler av kommunikation som är viktigt för varje individs självbestämmande och skapa relationer där de känner sig trygga. Att fortsatt erbjuda en miljö där gästerna kan utvecklas och där familjen vet att de har det bra. LSS-insatserna finns för att säkerställa rättigheterna om ett gott och självständigt liv. Jag vill därför att korttidsverksamheten i Göteborg ska utvecklas vidare, inte monteras ner.

Malin Ekström, stödassistent Lilla Kapplandsgatans korttidshem för vuxna