Viktigt att satsa på arbetsglädje

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I London pågår i veckan en uppmärksammad konferens om hur politiken kan öka individers lycka. I Sverige händer mycket lite på området till skillnad från i andra länder.

Forskare, institutioner och enskilda länder har under flera år intresserat sig för välbefinnande i arbetet. FN, OECD och Världsekonomiskt forum är exempel på aktörer som betraktar det som strategiskt viktigt. Den konferens som nu hålls i London och den uppmärksamhet den skapat visar på välbefinnandets starka ställning i debatten. På konferensen betonas också att arbetslivet är en helt central del av vårt välbefinnande. Hur människor mår på jobbet är avgörande för hur nöjda de är med sina liv, och insatser kopplat till arbete har därför störst effekt.

ANNONS

Saknas i politiken

En främjande ingång – med fokus på att öka välbefinnandet – saknas dock i den svenska regeringens arbetslivspolitik. De mål som styr utvärderingen av regeringens arbetsmiljöpolitik handlar endast om att motverka risker. Inte heller i de nya Arbetsmiljöföreskrifterna syns något spår av att vilja komplettera det traditionella perspektivet på arbetsmiljö.

Samtidigt har välbefinnandet i arbetet sjunkit sedan 1970-talet. I en rapport från Jobbhälsobarometern uppger nästan 20 procent att de minst några gånger i månaden känner psykiska obehag inför att gå till jobbet. Det motsvarar omkring 900 000 personer på hela arbetsmarknaden och här syns ett tydligt samband med sjukskrivningar.

Jobblycka ger tydliga fördelar

Studier visar samtidigt att investeringar ger tydliga fördelar. Nöjda medarbetare är innovativa och skapar hög kundnytta. Juseks undersökningar pekar på att möjligheten att lära nytt, att använda sin kompetens och att få utlopp för sin kreativitet tillhör de viktigaste faktorerna för att skapa välbefinnande.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) borde prioritera välbefinnande i arbetet högt och Stefan Löfven (S) borde betrakta frågan som lika viktig för Sverige som innovationsrådet. Ett första steg för regeringen bör vara att tillsätta en kommission med uppdrag att föreslå hur Sverige kan ta nödvändiga steg framåt. Ett ökat välbefinnande i arbetet skulle öka livskvaliteten, stärka konkurrenskraften, förlänga arbetslivet och minska psykiskt relaterad ohälsa.

ANNONS

Sofia Larsen

ordförande Jusek

Daniel Lind

samhällspolitisk chef Jusek

ANNONS