Viktigt återskapa havens ekosystem

Haven mår bättre än för 30 år sedan, men det finns fortfarande stora utmaningar. Möter vi dem på rätt sätt kan vi utnyttja mer av havens resurser samtidigt som vi förbättrar miljön, skriver Björn Sjöberg, avdelningschef, och Linus Hammar, utredare, Havs- och vattenmyndigheten.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Västerhavet, 13/8

I sommar har vi kunna följa en diskussion om västkustens väl och ve på GP:s ledare och debattsida. Adam Cwejman skriver om hur havsmiljön förändrats på hundra år med stora förluster av biologisk mångfald (Den döende västkusten 1/8). På GP Debatt den 13/8 ger marinbiologerna Kerstin Johannesson och Stefan Edman en mer positiv bild och pekar på att utsläppen har minskat ordentligt på senare år. De menar också att artrikedom inte är en förutsättning för havets produktionskraft och jämför havens förändring med hur vi förändrat ekosystemen på land.

Vi människor har förändrat havets ekosystem på ett negativt sätt under de senaste århundradena. Mångfalden har minskat, många viktiga fiskebestånd utgör en bråkdel av sin potential och vi har förlorat stora arealer av viktiga bottenmiljöer som rev och ålgräs. Även om det går att upprätthålla en viss produktion med bara ett fåtal ”nyckelarter” är den biologiska mångfalden viktig. Vi vet inte vilka arter som ersätter nyckelarterna om dessa minskar i framtiden. Att det finns fler än en art som kan utföra samma jobb i ekosystemet är avgörande för havets motståndskraft mot förändringar i miljön.

ANNONS

Det mesta tyder på att havet mår bättre

Det kan vara relevant att jämföra förändringen av hav och av land. Men på land kräver skogsbruk och stadsutbyggnad att mark tas i anspråk på bekostnad av de naturliga ekosystemen. I havet behöver bottenarealen inte alltid tas i anspråk och exempelvis fiske, turism och energiutvinning kan samexistera med naturliga ekosystem om vi utför dem på ett hållbart sätt. Vi kan öka användningen av havets resurser och samtidigt förbättra miljön.

Det mesta tyder på att havet mår bättre nu än det gjorde för 20-30 år sedan, mycket tack vare en enastående svensk miljölagstiftning och internationellt samarbete. För att lösa de problem som återstår behöver vi både återställa naturliga processer i havet och minska påverkan från land.

Diskussionen om havets framtid är viktig. Vi måste försöka återfå de ekologiska processer som förlorats. Då kan vi lämna vidare ett hav som kan både nyttjas och njutas i framtiden.

Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag att förvalta havets, sjöarnas och vattendragens ekosystem. Det gör vi bland annat genom ekosystembaserad fiskeförvaltning, ett effektivt bevarande av biologisk mångfald och långsiktigt hållbar planering av havets användning.

Björn Sjöberg

avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten

Linus Hammar

utredare, Havs- och vattenmyndigheten

ANNONS