ELBILAR. För att ge bra förutsättningar att kunna köra elbil så har vi börjat titta på hur en infrastruktur för laddning av elfordon i anslutning till regionens fastigheter skulle kunna utformas, skriver VGR.
ELBILAR. För att ge bra förutsättningar att kunna köra elbil så har vi börjat titta på hur en infrastruktur för laddning av elfordon i anslutning till regionens fastigheter skulle kunna utformas, skriver VGR.

Vi vill uppmuntra klimatsmarta val

Västra Götalandsregionen får många förfrågningar om möjlighet att ladda elbilar. Eftersom vi har höga klimatambitioner så tittar vi nu närmare på hur infrastrukturen för laddstationer skulle kunna se ut, skriver bland andra Kristina Jonäng (C).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Intresset för elbilar och laddhybrider har vuxit under senare år och det kommer allt fler frågor både från allmänheten och från regionens anställdakring laddmöjligheter. För att möta det stora intresset och ge bra förutsättningar att kunna köra elbil så har vi börjat titta på hur en infrastruktur för laddning av elfordon i anslutning till regionens fastigheter skulle kunna utformas.

Västra Götalandsregionen har tuffa klimat- och miljömål och vi arbetar för en hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Detta är ramen för allt utvecklingsarbete som vi bedriver.

Laddstationer för verksamhetsbilar

Att underlätta användandet av elbilar och laddhybrider är ett led i detta arbete. Vårt miljöprogram förordar el- ochladdhybrider och gasbilar när regionen ska skaffa nya fordon inom de egna verksamheterna. Det finns en stor politisk vilja att samverka för att minska klimatpåverkan.

ANNONS

Under 2015 har regionens fastighetsförvaltare, Västfastigheter, utrett hur en ladd-infrastruktur för elbilar och laddhybrider skulle kunna utformas. I utredningen har man tittat på en mängd olika faktorer såsom förväntat behov, tekniklösningar, konsekvenser för energianvändning och parkering.

Utbyggnaden föreslås ske i flera steg där det första steget innebär att vi installerar laddplatser för verksamhetsbilar och bilar för regionens hyrbilar. På så sätt kan vi möta det behov som uppstår när vi får allt fler el- och laddhybrider bland regionens verksamhetsbilar.

Underlätta klimatsmarta val

I det första steget finns ett tjugotalfastigheter inplanerade där vikommer att installerafem till tio laddplatser per fastighet, beroende på storlek och förväntat behov. Arbetet har startat och nu pågår inventering av tre fastighetsobjekt: Angereds Närsjukhus, Borås sjukhus och NÄL. Planen är att genomföra steg ett under 2016 och delvis 2017.

Steg ett kommer att utvärderas noggrant innan vi går vidare med arbetet. I steg två och tre finns planer på att upprätta laddplatser för kunder och besökare samt för regionens anställda.

Vi i den Grönblå majoriteten arbetar målmedvetet för att underlätta för människor att kunna göra klimat- och miljösmarta val. Det känns därför mycket positivt att vi nu kommer igång med att ge förutsättningar för att enkelt och smidigt kunna köra elbil eller laddhybrid.

ANNONS

Kristina Jonäng (C)

regionråd, ordförande i Miljönämnden VGR

Anna-Lena Holberg (M)

ordförande Fastighetsnämnden,VGR

Maria Ådahl (L)

1:e vice ordförande Fastighetsnämnden, VGR

Helen Persgren (MP)

1:e vice ordförande Miljönämnden, VGR

ANNONS