Vi vill satsa på en central simarena i Göteborg

Ökad simkunnighet är inte bara ett sätt för barn att bli aktiva, det är också en livsviktig kunskap. Vi har kommit en bit på väg genom gratis simskola och fri entré på baden för unga. Nu tar vi nästa steg genom en ny strategi för stadens badhus och simhallar, skriver Bettan Andersson (V) och Daniel Bernmar (V).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

För att stärka folkhälsan och öka simkunnigheten är tillräckligt med badhus och simhallar en förutsättning. I Göteborg finns behov av båda nya badhus och simhallar, men också av att rusta upp gamla anläggningar. Därför har en ny strategi tagits fram under året för hur vi ska kunna tillgodose göteborgarnas framtida behov.

Strategin föreslår en central anläggning som ska klara av att genomföra större nationella och internationella tävlingsarrangemang inom sim- och vattensport. Likaså tycker göteborgarna att det är viktigt med centrala badhus och simhallar. Vi vill därför ha en central anläggning som kan fungera som ett nav för föreningsliv- och motionsverksamhet inom sim- och vattensport.

ANNONS

Lokala anläggningar

Det är viktigt att göteborgarna har tillgång till badhus och simhallar i sitt närområde. De lokala anläggningarna bidrar till båda ökad simkunnighet och förbättrad folkhälsa men är också en förutsättning för att föreningslivet ska kunna växa i stadsdelarna.

Nyligen har Angered har fått en simhall, men behovet är fortsatt stort i flera andra områden i staden. Det saknas bland annat kommunala anläggningar i Kortedala/Bergsjön och på Hisingen. Därför kommer nya anläggningar inom dessa områden vara nödvändiga för att säkra den positiva utvecklingen på sikt.

I Göteborg finns även två lokala anläggningar som försörjer större geografiska områden. Både Angered Arena och Lundbybadet lockar besökare från hela Göteborg. Det är därför fortsatt viktigt att på sikt fortsätta att investera i dessa anläggningar.

Gratis för barn

Alla barn ska ha rätt att lära sig simma, men för många familjer räcker det inte med ett badhus eller simhall i närområdet. Det måste också finnas utrymme i familjeekonomin till entré och simundervisning. Vi rödgrönrosa erbjuder därför både gratis simskola och fri entré för unga till våra badhus.

För göteborgarna är bad och simning en viktig del av livet. Det behövs därför fler badhus och simhallar för att kunna täcka behoven, hela vägen från babysim till sim- och vattensport på elitnivå. Tillsammans med våra satsningar på gratis simskola och fri entré ska vi bli en föregångsstad vad gäller simkunnighet och vattensäkerhet.

ANNONS

Bettan Andersson (V)

ordförande Idrotts- och föreningsnämnden

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd med ansvar för idrotts- och föreningsfrågor

ANNONS