Om inget görs kommer barnpengen för 2024 tvingas sänkas med nästan 5 procent jämfört med 2023. Det är helt orimligt, skriver debattörerna.
Om inget görs kommer barnpengen för 2024 tvingas sänkas med nästan 5 procent jämfört med 2023. Det är helt orimligt, skriver debattörerna. Bild: JOHAN GUNSEUS / TT

Vi vill rädda förskolan från de rödgrönas nedskärningar

Det finns över 40 miljarder kronor inom Göteborgs stad att fördela och det är egentligen en fråga om vi politiker vill prioritera förskolan eller inte. För oss är det självklart att förskolan ska prioriteras och vi agerar nu för att förskolornas budgetar för 2024 ska förstärkas med 135 miljoner kronor, skriver fyra borgerliga skolpolitiker.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi i oppositionspartierna Demokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är djupt oroade över hur den rödgröna politiken i Göteborg drabbar barnen och personalen i förskolan. De rödgrönas nedskärningar under 2023 har varit tuffa och under 2024 kommer de att bli historiskt stora. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är handlingsförlamade och skyller ifrån sig på regeringen. .

Många förskolor har redan i dag en pressad situation och de rödgröna har varken under 2023 eller 2024 tagit tillräckligt höjd för kostnadsökningarna i sin budget. Vi har nu fått svart på vitt från förskoleförvaltningen att det saknas minst 135 miljoner kronor för att förhindra ytterligare nedskärningar. Om inget görs kommer barnpengen för 2024 tvingas sänkas med nästan 5 procent jämfört med 2023. Det är helt orimligt. Dessutom vägrade S, V och MP under 2023 att använda regeringens statsbidrag för att motverka nedskärningar fullt ut i förskolan, något som M, D, L och KD verkade för. Detta har nu medfört att över 50 förskoleenheter går med stora underskott 2023 som de kan tvingas hämta hem 2024, utöver de nya sparbetingen. En omöjlig ekvation.

ANNONS

Färre förskollärare

Om inte mer pengar omfördelas till förskolan blir konsekvensen ännu större barngrupper, fler barn per pedagog och färre förskollärare. Barngruppernas storlek ligger redan i dag långt över Skolverkets rekommendationer och andelen förskollärare har minskat de senaste åren. De nedskärningar som nämnden kommer tvingas genomföra ger ytterligare kvalitetssänkning, vilket drabbar barnen med sämst förutsättningar hårdast. Det riskerar även att leda till försämrad arbetsmiljö med ökade sjukskrivningar och personalflykt som följd. Förskoleförvaltningen har redan i dag bland stadens högsta sjuktal och stora problem med att rekrytera och behålla utbildad personal.

Att inte satsa på förskolan är att svika barnen

Under det gångna året har vi sett konsekvenserna av att allt fler rektorer inom förskolan har svårt att få en budget i balans. Nedskärningarna påverkar verksamhetens kvalitet. Vi har träffat och samtalat med många föräldrar och representanter från professionen inom förskolan. En sak är tydlig – en önskan om att förskolan inte ska drabbas av fler nedskärningar.

Det är vi kommunpolitiker som är ytterst ansvariga för kvaliteten och arbetsmiljön i förskolan. Barnen är Göteborgs framtid och vi måste se till att de får den bästa starten i livet genom en förskola som gynnar deras utveckling och lärande. Göteborg har förskolor med fantastisk personal som varje dag gör sitt yttersta för att barnen ska få en trygg och utvecklande tillvaro, men de behöver få rätt förutsättningar. Att inte satsa på förskolan är att svika barnen.

ANNONS

Det är förskolan som lägger grunden för den fortsatta skolgången, motverkar segregation och bidrar till ett mer jämlikt samhälle. Ska vi komma åt otryggheten och nyrekryteringen till kriminella gäng finns inga genvägar. Alla barn får en bättre miljö och en bättre start i mindre barngrupper och med fler utbildad personal. Det krävs att vi prioriterar förskolan.

Omprioriteringar behövs

Nedmonteringen av förskolan måste få ett slut. Vi begär nu att förskolenämnden ska få ytterligare 135 miljoner kronor för 2024. I vårt budgetförslag från M, D, L och KD för 2024 har vi avsatt 320 miljoner kronor i en välfärdsreserv genom att bland annat spara på de tekniska nämnderna. Vi gjorde detta just för att det uppenbart fanns stora osäkerheter i budgetunderlagen. Omprioriteringar behöver nu ske i den rödgröna budgeten som inte är lika förutseende. Vi lyfter därför ärendet till kommunfullmäktige där det måste hanteras omgående eftersom förskolorna redan nu börjar förbereda nedskärningar genom omställning av personal.

För oss är det självklart att prioritera resurser till förskolan där grunden läggs för en lyckad skolgång och ett tryggare Göteborg. Alla förskolebarn ska få förutsättningar att rustas med självkänsla, nyfikenhet, trygghet och språk. Det borde vara en självklarhet även för de rödgröna – inte bara i vad de säger med ord, utan även i hur de faktiskt prioriterar. Vi utgår från att alla partier i kommunfullmäktige stödjer förslaget från D, M, L och KD om att rädda förskolan.

ANNONS

Jessica Blixt, Demokraterna, andre vice ordförande i förskolenämnden

Sofie Gyllenwaldt, Moderaterna, ledamot förskolenämnden

Lotta Nachemson, Liberalerna, ledamot förskolenämnden

Kristina Norén Lallo, Kristdemokraterna, ersättare förskolenämnden

ANNONS