Flygets utsläpp är en internationell fråga och nationella åtgärder riskerar att bli dyra slag i luften, skriver debattörerna.
Flygets utsläpp är en internationell fråga och nationella åtgärder riskerar att bli dyra slag i luften, skriver debattörerna.

Vi vill minska utsläppen – inte resandet

Det pågår en diskussion om flygets utsläpp av växthusgaser. Det är sant att flyget måste minska sina utsläpp men det betyder inte att vi ska sluta resa. Lösningen är i stället att minska utsläppen genom teknisk innovation, exempelvis biodrivmedel, skriver Fredrik Kämpfe, Svenska Flygbranschen, och Mattias Dahl, Transportföretagen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Nyligen presenterade Fossilfritt Sverige tillsammans med flygbranschen en färdplan för hur inrikesflyget ska kunna vara fossilfritt redan 2030, och hela flyget 2045. Diskussionen borde fokusera på hur vi kan nå dit, helst ännu snabbare – inte hur utvecklingen ska bromsas.

Flyget är en förutsättning för Sveriges konkurrenskraft. Sverige är ett handelsberoende land med stora avstånd. Flyget gör det möjligt att bo och verka i hela Sverige.

Flygets innovationstakt är hög. Utsläppen per passagerarkilometer har minskat i decennier. För att få utvecklingen att gå ännu snabbare behövs flera olika åtgärder. En del kan vi göra på egen hand, andra beslutas på politisk nivå.

ANNONS

De flesta flygbolag investerar stora belopp i ny teknik och en modern flygplansflotta för att minska utsläppen och vi följer med stort intresse utvecklingen inom elektrifiering och hybridlösningar. Andra åtgärder kräver politiska beslut. Om det gick att flyga rakt över europeiskt luftrum skulle det minska utsläppen med tio procent.

Biobränsle kan minska utsläppen av koldioxid väsentligt. Problemet är att det inte tillverkas tillräckligt mycket biobränsle. Branschen kan inte på egen hand åstadkomma storskalig bränsleproduktion. Där behövs politikens stöd.

Internationell fråga

Flygets utsläpp är en internationell fråga och nationella åtgärder riskerar att bli dyra slag i luften. Flyget ingår som enda transportslag i EU:s handel med utsläppsrätter, EU-ETS. Om nationella åtgärder, som flygskatten, minskar utsläppen i Sverige frigörs utrymme att öka utsläppen i andra länder. Den enda effekten blir en negativ påverkan på Sveriges konkurrenskraft.

Från 2021 kommer det internationella flyget att ingå i Corsia, ett globalt styrmedel för klimatutsläpp och klimatkompensation beslutat av FN-organet Icao där 191 länder ingår. 73 länder, motsvarande över 85 procent av utsläppen från allt internationellt flyg har anslutit sig till den frivilliga fasen som inleds 2021.

Flyget är det trafikslag som kan erbjuda långväga tillgänglighet med rimlig restid. Vi är överens om att utsläppen måste minska. Låt oss diskutera hur vi kan påskynda utvecklingen mot ett fossilfritt flyg. Det är utsläppen som måste minska, inte resandet.

ANNONS

Fredrik Kämpfe

branschchef, Svenska Flygbranschen

Mattias Dahl

vd, Transportföretagen

ANNONS