Vi vill fortsätta tillhöra Halland

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

I februari nästa år kommer Ansvarskommittén med sitt länge emotsedda slutbetänkande. En av de frågor som ska besvaras handlar om storleken på framtidens regioner. Hur många län, landsting, regioner ska vi ha i Sverige - och hur ska gränserna dras?

I Halland har de senaste åren bedrivits ett intensivt arbete för att övertyga Ansvarskommitténs ledamöter, regeringen och riksdagen om att nuvarande Halland utgör en bra indelningsgrund för såväl län, landsting som region.

Kungsbacka kommun har en central roll i denna diskussion eftersom vi är den kommun i Halland som har mest och flest funktionella samband med Göteborgsregionen och Västra Götalands län. Frågan om Kungsbackas länstillhörighet var senast aktuell 1996 och behandlades då av kommunfullmäktige som ansåg att det bästa för Kungsbacka var att vara kvar i Halland. Vi får ofta frågan om hur vi ställer oss nu och vill med detta inlägg redovisa vår inställning.

ANNONS

Växt snabbast

Kungsbacka kommun genomgår en fantastisk utveckling. Vi är bland de kommuner i landet som växt snabbast. Detta ställer stora krav på kommunen och vi arbetar intensivt med frågor som handlar om hur vi ska kunna erbjuda en bra kommunal service till en snabbt växande befolkning. Vår expansiva utveckling handlar inte bara om att många människor flyttar hit. Även många små och medelstora företag väljer Kungsbacka som etableringsort. Detta har flera orsaker. Vårt strategiska läge och goda infrastruktur är en. Att företag väljer att etablera sig där det finns gott om välutbildad arbetskraft är en annan. Viktigt är också att Kungsbacka kommun uppfattas som en företagarvänlig kommun med snabba och obyråkratiska beslutsvägar.

Kungsbackas funktionella samband över kommungräns drar åt alla håll. Vi är medlem i kommunalförbundet Region Halland. Vi är också medlem i det samarbete som Göteborg och de tolv kranskommunerna har inom Göteborgs Regionens kommunalförbund (GR) samt Business Region Göteborg. Vi har behov av ett gott samarbete med grannar såväl i norr som i söder och öster. Så är det nu, så har det alltid varit och så kommer det med stor sannolikhet att förbli också i framtiden. Viktigt är att vår regionala identitet är som hallänningar.

Hallandsandan

ANNONS

Anledningarna till att vi bestämt oss för att vi vill fortsätta tillhöra ett sammanhållet Halland är flera och överensstämmer väl med den argumentationslinje som de politiska partierna i Halland är överens om.

l Halland växer så det knakar. Tillväxten är i topp och vi leder jämförelsen med andra län nästan oavsett vilka indikatorer vi väljer att studera. Varför slå sönder något som fungerar så bra?

l Hallandsandan är omvittnad och en viktig faktor till gagn för fortsatt utveckling och tillväxt.

l Skatterna är ovanligt låga och servicenivån ovanligt hög. Landstinget Halland har Sveriges nöjdaste patienter.

l Halland har en god tradition i att samarbeta med andra regioner.

l Undersökningar visar att det inte finns något samband mellan storleken på en region och dess förutsättningar för hög tillväxt.

l Att dela Halland skulle innebära att samtliga kommuner marginaliseras och hamnar i utkanten av nya stora regioner.

l Enigheten om att Halland bör behållas är massiv bland partier, kommuner, organisationer och medborgare.

Samarbetsavtal

För Kungsbackas del upplever vi inte att läns- och landstingsgränsen mot Västra Götaland utgör något hinder för vår utveckling. De stora infrastruktursatsningar som krävs för vår utveckling är antingen beslutade - eller kommer att beslutas om - och ser likadana ut oavsett Kungsbackas länstillhörighet.

ANNONS

Vi har samarbetsavtal med Västra Götaland avseende kollektivtrafiken och sjukvården i Kungsbacka fungerar utmärkt med landstinget Halland som huvudman.

Av ovan nämnda skäl - och fler därtill - anser vi att det bästa alternativet för Kungsbacka är att Halland finns kvar som län, landstingsområde och region - samt att Kungsbacka tillhör detta län.

Per Ödman

kommunstyrelsens ordf (m), Kungsbacka

Kenneth Nilsson

kommunalråd (fp), Kungsbacka

Larry Söder

kommunfullmäktiges ordf (kd), Kungsbacka

Ulf Persson

kommunalråd (c), Kungsbacka

Marianne Nilsson

ordf socialdemokraterna Kungsbacka

ANNONS