Vi utvecklar Angered tillsammans

Den planerade affären mellan Framtidenkoncernen och Victoria Park har skapat oro bland boende i Rannebergen, men vi är övertygade om att den här affären kommer leda till en positiv utveckling för både Lövgärdet och Rannebergen, skriver bland andra Victoria Park och Bostadsbolaget.

ANNONS

Replik

Rannebergen, 5/11, 9/11 osv

Framtidenkoncernens beslut om affären har tagits med stor majoritet i Bostadsbolaget, Poseidon och i den egna styrelsen. Efter att kommunstyrelsen ställt sig positiva till affären återstår ett godkännande i kommunfullmäktige den 7 december

Bostadsbyggande är ett av stadens viktiga redskap i strävan mot ett jämlikt Göteborg. En jämlik stad innebär att det ska vara lika bra att bo i alla våra olika områden. I Lövgärdet finns ett stort behov av nya och större lägenheter och med den planerade affären kan Framtidenkoncernen få möjlighet att möta det behovet. Finns det ett varierat bostadsutbud i ett och samma område innebär det att människor kan bo kvar. På så vis motverkas bostadssegregation vilket är ett stort steg mot en mer jämlik stad.

ANNONS

Bostadsbolaget arbetar långsiktigt med Rannebergen för att motverka otrygghet och utanförskap. Victoria Park och Bostadsbolaget för redan samtal kring hur vi tillsammans med hyresgästerna kan fortsätta skapa bättre livsmiljöer för alla och öka attraktiviteten i området. Tillsammans fortsätter vi arbetet med vårt Trygghetsboende, Fixoteket och alla andra positiva inslag som finns i Rannebergen.

Finns ingen anledning att flytta

Under den senaste tiden har vi hört många oroliga hyresgäster som känner att de inte kan bo kvar eller är oroliga för stora hyreshöjningar. Vi vill vara tydliga med att det inte finns någon anledning för hyresgäster som trivs i sin lägenhet att flytta. Victoria Park har en affärsmodell som innebär att lägenheterna renoveras lägenhet för lägenhet. Renoveringen är nödvändig för att höja fastigheternas tekniska livslängd men sker först efter att någon flyttat ut. Ingen tvingas flytta. Renoveringarna görs till en nivå som gör lägenheterna mer attraktiva vilket i sin tur ger en inflyttning av fler hyresgäster med stabil ekonomi. Det är ytterligare ett sätt att motverka bostadssegregation.

Vi är övertygade om att vi behöver öka vår samverkan mellan fastighetsägare, stadsdelsförvaltning, företag, hyresgäster, föreningar och andra samhällsaktörer. Ensam är inte stark och tillsammans kan vi skapa trygga, attraktiva bostadsområden där alla får plats.

ANNONS

Peter Strand

vd Victoria Park,

Kicki Björklund

vd Bostadsbolaget,

Martin Blixt

tf vd och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden

ANNONS