Genom att dra in bidragen till våra föreningar slår ni undan benen på alla de barn och unga som hittat en trygg punkt och meningsfull fritid just genom vår verksamhet, skriver debattörerna.
Genom att dra in bidragen till våra föreningar slår ni undan benen på alla de barn och unga som hittat en trygg punkt och meningsfull fritid just genom vår verksamhet, skriver debattörerna.

Vi uppfyller alla kriterier för föreningsstöd!

Även om vår verksamhet utgår från kristen grund finns inga krav att behöva tro för att medverka. Alla är välkomna. Att påstå motsatsen är att blotta en djup okunskap och vi undrar vad den verkliga grunden är för att neka oss föreningsbidrag, skriver bland andra Carin Dernulf, Equmenia.

ANNONS

Slutreplik

Föreningsstöd, 25/3 & 1/4

Anders Ramsby svarar den 1 april på vår debattartikel om indragna bidrag till kristna ungdomsföreningar med att fortsätta påstå att vi inte välkomnar alla och inte är demokratiska. Det är inte möjligt att förstå hans svar på annat sätt. I vår första artikel visade vi att vi uppfyller de kriterierna. Vi har under många år fått bidrag när samma regler har gällt. Vi har inte ändrat verksamhet men helt plötsligt dras bidragen in. Vi frågar oss därför vad den verkliga grunden är? Är det en oupplyst uppfattning om hur religion fungerar i samhället eller är det kanske att budgeten måste dras ner?

ANNONS

Alla är välkomna

Om ni skulle ta er tid och besöka någon av våra verksamheter skulle ni se att i verkligheten är muslimer, ateister och agnostiker lika välkomna som kristna. Det finns inget som helst krav att behöva tro, trots att våra verksamheter utgår från en kristen grund. Med låga eller inga deltagarkostnader ställer vi inte heller krav, som många avgiftsbelagda och materialkrävande idrotter gör, på socioekonomisk bakgrund. Att påstå att vi inte välkomnar alla är att blotta en djup okunskap.

Vi kommer ur rörelser som har en längre historia av att fungera och verka demokratiskt än själva demokratin i Sverige. Därför förefaller det lite märkligt att förklara för oss att Göteborgs stad bara ger bidra till verksamhet som "uppbyggd enligt demokratiska principer". Våra rörelser var med och kämpade för demokratin i Sverige utifrån sin religiösa övertygelse om alla människors lika värde. Bakom Anders Ramsbys svar skymtar också en märklig föreställning om vad demokrati är: något som beslutas uppifrån. I våra rörelser har det alltid varit de vanliga människorna som haft den yttersta makten.

Barn och unga drabbas

Vi undrar alltså fortfarande: Vad är de verkliga orsakerna till de indragna bidragen? Genom att dra in bidragen till våra föreningar slår ni undan benen på alla de barn och unga som hittat en trygg punkt och meningsfull fritid just genom vår verksamhet. Kan Göteborgs stad verkligen undvara att ge stöd till verksamheter där alla är välkomna och där barn och unga lär sig de färdigheter som behövs för att fungera i ett demokratiskt samhälle?

ANNONS

Carin Dernulf

Equmenia

Ewa-Marie Kihlagård

Frälsningsarmén

Mikael Celinder

Svenska Alliansmissionens Ungdom

Jakob Schwarz

Svenska Kyrkans Unga

Vanessa Nacional

Sveriges Unga Katoliker

Johanna Björkman

Salt

Johanna Bode

Pingst Ung

Rebecka Werner

Evangeliska Frikyrkan

Fredrik Wenell

Sveriges kristna råd

ANNONS