Vi tror på tillit – inte kontroll

Vi känner tillit till – inte misstänksamhet mot – göteborgare. För att komma tillrätta med arbetslösheten, trångboddheten, kriminaliteten och låga skolresultat i stadens särskilt utsatta områden måste vi först ta tag i grundproblemet; det sociala utanförskapet och diskrimineringen, skriver bland andra Stina Svensson (FI).

ANNONS
|

Utsatta områden

Del 5 av 11. Tidigare avsnitt 31/7, 1/8

Det finns politiker som tror att införandet av tidiga betyg och krav på uppförande ska förbättra skolresultaten. Samma politiker tror att kameraövervakning ska minska kriminaliteten och att höjd pensionsålder, längre arbetsdagar och lägre tolerans för sjukskrivningar ska skapa en bättre arbetsmarknad. Nyckelordet för dem är kontroll. Människor ska kontrolleras och följa den mall som skapats av privilegierade människor för att det ska bli ordning och reda.

I dag skiljer sig den förväntade livslängden med nästan tio år mellan rika och socioekonomiskt utsatta stadsdelar vid samma spårvagnslinje. Barn ser tidigt skillnaderna, om de så hoppar på elvans spårvagn i Bergsjön och åker till Långedrag eller om de tar femman från Biskopsgården till Örgryte. De ser hur majoriteten av de som bor i stadsdelar med höginkomsttagare är vita, medan majoriteten som bor i stadsdelar med låginkomsttagare är rasifierade. De ser sina föräldrar kämpa i en välfärd som stadigt nedmonteras, där namn och hudfärg påverkar möjligheten att få tillgång till bostad och arbete.

ANNONS

I stället för att välja tillfälliga lösningar sprungna ur misstänksamhet vill vi i Feministiskt initiativ stärka rätten till likvärdig social service och öka göteborgarnas inflytande på demokratiska beslut.

Slopa betygen

Vi vill se satsningar som gör att ungdomar kan organisera sig, komma till tals och få en mer innehållsrik fritid och vi vill slopa betygskravet i grundskolan. Vi vill utöka arbetet med drogprevention och vi vill se fler fältsekreterare och trygghetsvärdar ute i stadsdelarna. Vi vill förkorta arbetstiden så att färre blir sjukskrivna och fler kommer i arbete.

Vi vill satsa på att förändra maskulinitetsnormerna och införa en nationell handlingsplan för att minska tillgången till vapen. Vi vill satsa mer på delningsekonomi, kooperativ, stadsodlingar och gemensamma boendelösningar för ett hållbart samhälle och ökad gemenskap. Vi vill att människor som faktiskt påverkas av besluten får vara med och bestämma om sin stadsdel. En politik byggd på tillit – inte misstänksamhet – är helt avgörande för att skapa en bättre framtid för alla.

Stina Svensson

Sanna Ghotbi

Gudrun Tiberg

Louise Thörnqvist

Masoud Vatankhah

Feministiskt initiativ Göteborg

ANNONS