Vi tar ansvaret för vård och kollektivtrafik på största allvar

Det har betydelse vilken valsedel ni väljer i valet till Västra Götalandsregionen 9 september. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård och kollektivtrafik för 1,7 miljoner människor i 49 kommuner. Vi vänsterpartister som ber om ert förtroende i valet tar ansvaret för vården och kollektivtrafiken på största allvar, skriver Eva Olofsson (V) och Jan Alexandersson (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Vi i Vänsterpartiet sätter vård efter behov före allt annat. Ni är alltför många som fått vänta för länge i vårdkö för en operation eller på att få träffa en specialistutbildad läkare. Ni är alltför många som suttit tröstlösa timmar på en överbelastad akutmottagning eller i vårdcentralens telefonkö. Ni är alltför många som har problem med syn eller hörsel för att underbemannade specialistmottagningar bara hinner med det mest akuta. Ni är alltför många som behöver fler arbetskamrater när ni jobbar i vården, som behöver kortare arbetstid och högre lön.

Vården ska ges efter behov och vården behöver mer resurser. Vi har i vårt förslag till budget föreslagit en skattehöjning med 30 öre för 2019. Västra Götalandsregionen styrs i dag av en borgerlig majoritet där även Miljöpartiet ingår. Varken de eller något av de andra partierna har något förslag på skattehöjning. Enligt vår mening har de heller inga förslag som på allvar kan lösa problemen i vården. Den miljard kronor som vårt förlag ger i högre skatteintäkt ger flera möjligheter att förbättra vården.

ANNONS

Vård ska ges efter behov

Vården ska vara jämlik och ges efter behov. Det ska inte gå att ta sig fram bättre med vassa armbågar, fin adress eller för att man pratar svenska felfritt. Vi vill också ge papperslösa och asylsökande tillgång till all vård. För att det är en mänsklig rättighet att ha bästa möjliga hälsa och för att sån är vår människosyn. Vi delar synsättet med vårdpersonalen, Läkare utan gränser och Rädda Barnen. Vi är det enda partiet i Västra Götalandsregionen som har den uppfattningen.

Vi sätter alltid patienternas bästa i första rummet, men vi är också medvetna om att utan personal så kan vi inte ge någon vård. Västra Götalandsregionen måste vara en så bra arbetsgivare att vårdplatser inte stängs för att det saknas personal. För att rekrytera och behålla sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal ser vi att det behövs högre löner, kortare arbetstid och bättre arbetsmiljö.

Vi har möjlighet att avskaffa könsdiskrimineringen av vårdpersonal i kvinnodominerade yrken. Diskrimineringen har beräknats till 341 miljoner kronor och då ska vi lösa det. Att lönediskriminera är olagligt och vi är häpna över hur den borgerliga ledningen av regionen i stället tog bort sin satsning på jämställda löner, efter att ha sett ”prislappen på lagbrottet”.

ANNONS

Sextimmars arbetsdag nästa stora välfärdsreform

Vi ser sextimmars arbetsdag som nästa stora välfärdsreform. Vi vill korta arbetstiden till 30 timmar för dem som jobbar natt i vården. Vi har föreslagit försök med sextimmars arbetsdag för någon eller några arbetsplatser inom kök, lokalvård eller tvätt. Inget av de andra partierna stöder våra förslag. Det finns redan arbetsplatser med arbetstidsförkortning i regionen. Vid ortopeden på Mölndals sjukhus har sjuksköterskornas arbetstid på 32 timmar som heltidsmått gjort att man kan rekrytera och behålla sin personal. Inom NU-sjukvården och i Skaraborg finns det som kallas 80-10, det innebär att man jobbar på vårdavdelning 80 procent av sin arbetstid, har 10 procent kompetensutvecklingstid och 10 procent av sin tid för egen reflektion/träning. Vi vill gärna se fler lokala arbetstidsöverenskommelser och kan finansiera det.

Kollektivtrafiken är den nästa största delen av regionens verksamhet. Under senare tid har frågan om biljettpriserna i Göteborg hettat till. När det görs en ny zonindelning finns risken att den borgerliga ledningen tar det som ursäkt för att göra en stor höjning av biljettpriserna. Vi i Vänsterpartiet kommer inte att gå med på den höjningen. För de av er som pendlar långt vill vi sänka priset på Region Runt 30 dagar från dagens 1 725 kronor till 1 400 kronor och i övrigt vill vi frysa biljettpriserna. Vi vill återinföra ungdomsrabatten som gav lägre pris för er mellan 20 och 25 år. På sikt vill vi att alla resor med kollektivtrafik ska vara avgiftsfria. Det är en pusselbit i att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle.

ANNONS

Jämlikhet för unga

Vi är stolta över det sommarlovskort som ger alla unga en jämlik tillgång till att åka gratis med bussar, tåg och spårvagnar. I Västra Götaland har vi i Vänsterpartiet gjort allt vi kan för att kortet även skulle omfatta unga som åker färdtjänst, men bemöts kallsinnigt av den borgerliga ledningen. I en del kommuner har vi dock lyckats.

Vi har sagt det förut och vi kommer att säga det så länge det behövs: era skattepengar ska inte användas för att ge överskott i de privata bolagens fickor. Vi säger inte nej till val mellan olika offentliga utförare och organisationer som utan vinstintresse kan och vill tillföra vården ett mervärde. Men vi säger nej till vinstdrivande företag i välfärden.

Det har betydelse vilken valsedel ni väljer i valet till Västra Götalandsregionen 9 september!

Eva Olofsson (V)

kandidat i valet till regionfullmäktige

Jan Alexandersson (V) kandidat i valet till regionfullmäktige

ANNONS