Vi tar ansvar för industrin och riktiga arbeten

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I dag, tisdag 16/6, debatteras vårändringsbudgeten riktlinjerna för den ekonomiska politiken i Sveriges Riksdag. Enligt den så kallade Decemberöverenskommelsen kommer då Alliansen att agera på ett sådant sätt att minoritetsregeringens budget inte fälls. Det innebär att vi i Sverigedemokraterna kvarstår som det enda riktiga oppositionspartiet och vårt budgetförslag utgör alltså huvudalternativet till regeringens politik.

Vi beslutade tidigt att lyfta fram ”Industrilandet Sverige” i vårbudgeten, eftersom det utgör grunden för sysselsättning och välstånd. Vi upplever att den förra regeringen negligerade frågan, Fredrik Reinfeldt uttryckte till och med att industrijobben var ”praktiskt taget borta”.

ANNONS

Det är helt fel. Industrin sysselsätter ungefär en miljon personer i Sverige och många fler arbetstillfällen skapas indirekt kring alla värdeskapande verksamheter. Göteborgsregionen är inget undantag, flera av våra viktigaste industrier är baserade i Västsverige med Göteborg som naturligt nav.

Måste ligga steget före

Sverige är en teknikvänlig industrination, som hållit sina ställningar någorlunda väl de senaste tjugo åren. Emellertid ser vi de senaste åren tecken på fallande produktivitet, ett sorts mått på vår konkurrenskraft, och att flera jämförbara länder har klarat sig bättre. Vi ska inte konkurrera med sämre arbetsvillkor eller lägre löner, därför måste svensk industri ligga steget före vad gäller innovationer, teknik och effektivitet.

Som politiker ska vi inte falla för frestelsen att försöka detaljstyra industrin, eller ge vissa branscher en gräddfil. Däremot ska vi åstadkomma goda förutsättningar i form av god infrastruktur, ett gott innovationsklimat, bra utbildning och ett balanserat skattesystem.

ANNONS

I vårbudgeten lyfter vi alltså ett antal frågor av stor betydelse för industrins framtid. En sådan viktig fråga är energipolitiken. Inget av blocken har något tillfredsställande svar på vad som långsiktigt ska ersätta kärnkraften i södra Sverige. Sverigedemokraterna står för bevarande och utveckling av modern, miljövänlig och säker kärnkraft. Svensk industri måste ha energi alla årets dagar, inte bara när det blåser eller när solen skiner.

Enormt underskott av unga

En annan fråga av fundamental betydelse är utbildning på alla nivåer. Ett generellt behov av kvalitetsförbättringar och nytänkande krävs i hela utbildningssektorn, men vi ser också ett enormt underskott av unga med industriell gymnasiekompetens de kommande tjugo åren. Industriföretagen är i princip medvetna om detta och man tar egna goda initiativ, men från politiskt håll är stödet otillräckligt. I vår vårbudget avsätter vi bland annat 375 miljoner för en utbyggnad av teknikcollege och införandet av en så kallad ”teknikbrygga”. Det senare är ett koncept som riktar sig mot unga vuxna som får stärka sin tekniska kompetens under två terminer, följt av betald industripraktik.

ANNONS

Vi vill också införa ett differentierat system för studiebidrag så att vi stödjer de studenter som vill utbilda sig till bristyrken. Frågan bör överlåtas till ett oberoende råd, men vi tror t.ex. att vi behöver ett högre söktryck på ingenjörsutbildningarna. Vi budgeterar en halv miljard till ökade studiebidrag, men vi vill inte sänka studiebidragen för någon. Vi vill också satsa ungefär fem miljarder på infrastruktur, sänkt skatt på industrifastigheter, utbildning, forskning samt arbetsmiljö. I höstbudgeten utvecklar vi detta ytterligare med ännu mer offensiva, industrifrämjande åtgärder.

Kan känna framtidstro

Vill vi också se en industrigaranti, vilket innebär att varje eventuell försämring för industrin ska åtföljas av likvärdiga förbättringar på något annat för industrin relevant område. På så vis kan industrins beslutsfattare känna framtidstro och våga satsa långsiktigt i Sverige.

Till våra sympatisörer, nya och gamla, vill vi säga att vi inför denna och kommande budgetomröstningar agerar utifrån principen att vi tar ansvar för riktiga arbeten och ekonomisk utveckling.

ANNONS

Josef Fransson (SD)

riksdagsledamot, näringspolitisk talesman

Jörgen Fogelklou (SD)

distriktsordförande Göteborg

ANNONS