Vi står fast – hemtjänsten ska inte privatiseras

Hemtjänsten bör inte privatiseras. I flera kommuner har privatiseringarna lett till otrygghet och oreda för de äldre, försämrade arbetsvillkor och svårigheter att kontrollera hemtjänstföretagen. Det är inga myter utan fakta, skriver Daniel Bernmar (V).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

LOV, 23/8

Ann Catrine Fogelgren (L) skriver i en debattartikel att Vänsterpartiet sprider myter om den kommande privatiseringen av hemtjänsten i Göteborg. Men vilka myter syftar hon på? En detalj hon missade att nämna i sin artikel. Tvärtom saknar hon själv belägg för sitt påståenden om att en privatisering av hemtjänsten genom ett valfrihetssystem (LOV) skulle höja kvaliteten.

De borgerliga partierna vill desperat få debatten att handla om för eller emot ökad valfrihet för äldre. I stället för vad det egentligen handlar om – för eller emot en privatisering av hemtjänsten. Här skiljer vi oss åt ideologiskt. Vi tror i högre grad på offentligt driven äldreomsorg där kvalitet sätts före vinstjakt, medan Liberalerna och de borgerliga partierna vill låta marknadsintressen få styra.

ANNONS

Att äldre ska få välja och styra över sin egen vardag i högre utsträckning är vi däremot överens om. Vi rödgröna har därför gjort de möjligt för äldre att själva påverka innehållet av sin hemtjänst. Genom så kallade rambeslut kan äldre numera välja vad de vill ha hjälp med. Det betyder att de kan välja från dag till dag om de vill ha hjälp med exempelvis städning, handling eller lägga om ett sår.

Låt er inte luras

Så låt er inte luras – att privatisera hemtjänsten leder inte till ökad valfrihet för äldre. Inte heller leder ökad konkurrens till högre kvalitet. Det finns nämligen inte en enda studie eller rapport som styrker de påståendena. De borgerliga partierna är enbart intresserade av att låta företag göra vinst på välfärden.

Vi rödgröna vill låta äldres trygghet gå före privatiseringar. I stället för att slösa mångmiljonbelopp på en privatisering, bör vi fortsätta att öka resurserna till äldreomsorgen och satsa på att förbättra arbetsmiljön för personalen. Vi måste våga satsa för att komma till rätta med bristerna i hemtjänsten, inte ge upp och lämna över ansvaret till vinsthungriga företag.

Daniel Bernmar (V)

äldrekommunalråd

ANNONS