Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vissa arbetsgivare erkänner till sist att de brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Samtidigt hör vi från flera håll att man beskyller personalen för brister i basala hygienrutiner. Det är arbetsgivarens ansvar att se till så att personalen har rätt och aktuell kunskap kring dessa rutiner. De är också skyldiga att på kontinuerlig basis se till att rutinerna tillämpas korrekt i praktiken, skriver debattörerna. Bild: Mikael Fritzon/TT
Vissa arbetsgivare erkänner till sist att de brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Samtidigt hör vi från flera håll att man beskyller personalen för brister i basala hygienrutiner. Det är arbetsgivarens ansvar att se till så att personalen har rätt och aktuell kunskap kring dessa rutiner. De är också skyldiga att på kontinuerlig basis se till att rutinerna tillämpas korrekt i praktiken, skriver debattörerna. Bild: Mikael Fritzon/TT

Vi smittades av coronaviruset men nekades testning

Vi blev smittade av coronaviruset i april då vi arbetade i undermålig utrustning med covid-19-patienter. Trots det fick vi inte testa oss. Arbetsgivarna har misslyckats med att tillhandahålla rätt skyddsutrustning men också genom att vägra testa personal. Och situationen har inte förbättrats, skriver bland andra Marianne Bromberg, specialistundersköterska Backa Hus äldreboende

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi kämpade för att både vi och kollegor skulle testas för covid-19, men nekades. Ansvaret för att besluta om testning låg på vår dåvarande vikarierande chef, som i sin tur kontaktade HR för att de skulle intervjua oss kring våra symptom. Men trots att vi hade flera konstaterade fall av covid-19 bland både äldre och personal på vårt boende i april, testades varken vi, övrig personal eller brukare.

Vi skyddsombud har från början av pandemin kämpat hårt för att skydda våra äldre och all personal. Vi har arbetat utifrån försiktighetsprincipen och stridit för att få använda visir och munskydd vid varje enskilt möte med våra brukare.

Beskyller personalen

Vissa arbetsgivare erkänner till sist att de brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Samtidigt hör vi från flera håll att man beskyller personalen för brister i basala hygienrutiner. Det är arbetsgivarens ansvar att se till så att personalen har rätt och aktuell kunskap kring dessa rutiner. De är också skyldiga att på kontinuerlig basis se till att rutinerna tillämpas korrekt i praktiken.

Man måste agera snabbt för att spåra smitta, och för att hinna ta prover och testa vårdtagarna. Men det går både sakta och trögt. Vi anser att det är en bidragande orsak till den snabba smittspridningen av covid-19 på våra äldreboenden.

Man hade kunnat tro att saker hade förbättrats nu när den initiala fasen lamslog vården är över, men det är fortfarande mycket som fungerar dåligt, eller som inte fungerar alls:

• Bristen på skyddsutrustning är fortsatt stor. Det råder även brist på många hygienartiklar, så som exempelvis tvål och handsprit.

• Vi är fortfarande underbemannade.

• Folkhälsomyndighetens information beträffande äldreomsorgen är undermålig.

Boven New Public Management

Den situation vi befinner oss i just nu är resultatet av alla de nedskärningar som genomförts under många år. Vi hade redan, långt innan pandemins början, stora brister på godkänd skyddsutrustning inom äldreomsorgen. Och den största boven i dramat är införandet av det omtalade New Public Management-systemet i den offentliga sektorn.

Inte nog med att covid-19 kan också ge bestående skador på hälsan, det är en traumatisk upplevelse att i jobbet bli smittad av en sjukdom som innebär att inte veta om man få leva eller om man kommer att dö.

Marianne Bromberg, specialistundersköterska äldre demens och psykiatri, Backa Hus äldreboende, skyddsombud, Kommunal

Roza Nordh, specialistundersköterska äldre demens och psykiatri, Backa Hus äldreboende, arbetsplatsombud, Kommunal