Vi ska vara tydliga och korrekta

ANNONS
|

Replik

Vårt Göteborg, 13/9

I onsdags träffade vi Barbara Lindell, Trädplan Göteborg och Patrik Höstmad, Yimby Göteborg, som berättade vad som hänt i samband med en intervju i Göteborgs stads tidning Vårt Göteborg.

De har godkänt den slutgiltiga artikeln. Men vårt arbetssätt har inte varit korrekt och så ska det inte vara. Vi ser nu över hur vi arbetar med produktionen av Vårt Göteborg för att det inte ska råda någon oklarhet gällande arbetsgången. Vi behöver också förtydliga att Vårt Göteborg är en informationstidning från Göteborgs stad. Det är oerhört viktigt att informationsarbetet bedrivs tydligt och transparent, att vi kommunicerar fakta och utgår från mottagarens behov.

ANNONS

Ser över rutinerna

Vårt Göteborg informerar om vad som händer i stadens verksamheter. Målgrupperna är hushåll, besökare och näringslivet. Tidningen ska ge kunskap och kännedom och kompletterar andra kommunikationskanaler som Göteborgs stad har. Det är viktigt att staden informerar i flera kanaler för att nå våra olika målgrupper. Vi gör löpande läsvärdesundersökningar och har rutiner för produktion av tidningen men dessa ska vi nu alltså se över.

Helena Mehner

ansvarig utgivare och kommunikationsdirektör Göteborgs stad

ANNONS