Martin Wannholt, kommunalråd, Demokraterna i Göteborg (DEM)
Martin Wannholt, kommunalråd, Demokraterna i Göteborg (DEM)

Vi ska bli den demokratiska kraft Göteborg behöver

Göteborg ska vara bra för alla göteborgare. I Sverige har vi främst två sätt att politiskt försöka förbättra tillvaron. Man kan gå med i ett befintligt politiskt parti och försöka utveckla därifrån. Om det inte går kan man starta ett nytt parti. Vi är många, som på goda grunder, nu samlar göteborgarna gemensamt för en bättre utveckling av vår stad, skriver bland andra Martin Wannholt (DEM).

ANNONS
|

Vi startade i höstas med den ideella föreningen Nya Göteborg. Sedan början på året har vi samlat kloka göteborgare och inlett arbetet med att ta fram ett heltäckande kommunalpolitiskt program. För en dryg vecka sedan fick vi registrerat vårt nya parti hos valmyndigheten: Demokraterna i Göteborg (DEM).

Vi ser inget större egenvärde i ett parti. Det är ett sätt att lyfta fram engagerade människor, som med fakta, kunskap och kompetens som bas kan utveckla staden. För det behövs. Efter snart 24 år av rödgrönt styre, är Göteborg en mer otrygg, orättvis och kunskapsfattig stad än på länge. Våra problem – med kriminalitet och anti-demokratiska krafter, med en ojämlik skola som slår ut våra ungdomar i förorten och med stora brister i välfärden på grund av okunskap i att prioritera – dessa bristers storlek är inget annat än summan av den samlade kunskapsbristen hos våra styrande politiker.

ANNONS

Oppositionens ledning uppfattas av väljarna snarare som ett passivt stöd till sittande styre än att visa vägen till ett bättre Göteborg. Därav sex raka valförluster. Vår bedömning är att det finns ett stort engagemang för en samlande och mer insiktsfull demokratisk politisk kraft i Göteborg. Kloka göteborgare vill inte bo i en rödgrön eller blå stad. De vill bo i en bra stad.

För vårt gemensamma bästa

Våra grundläggande värderingar vilar på att Sverige är en demokrati och rättsstat i enlighet med grundlagarna. Göteborg ska vara en stad där alla har samma rättigheter och möjligheter, men också skyldigheter att efter bästa förmåga bidra till vårt gemensamma bästa.

Vi skall lyssna, följa folkomröstningars utslag och möta medborgare i en ärlig och öppen dialog. Vi värnar människor som kan skilja mellan rätt och fel. Som kan skilja mellan mitt och ditt. Människor som gillar sina medmänniskor och sin stad mer än sitt parti. Människor som fattar beslut utifrån fakta och kunskap. Som ser kompetensen hos de som kan sitt jobb. Som förstår att äganderätt är viktig och bör omfattas av många fler. Människor som vill vara med och arbeta för det gemensammas bästa, inte för maktens skull.

Det krävs stora satsningar på en rad områden för att Göteborg ska bli den goda staden; en likvärdig skola, trygghet i vardagen, bättre näringsklimat och bättre kommunal service. Göteborg måste bli en säker och trygg stad att leva i och besöka. Med rätt prioritering ska vi arbeta så att nolltolerans mot brott blir rådande i vår stad. Fler bostäder för alla generationer och bättre möjlighet till att äga sin bostad. Vi vill finna nya vägar för att öka bostadsbyggandet samt tillhandahålla bostäder som är attraktiva för göteborgare i alla livets faser.

ANNONS

Ska bli en kunskapsstad

En god och fungerande vård och omsorg i alla livets skeden måste kunna erbjudas invånarna. Vi behöver utöka antalet äldreboendeplatser och underlätta för en väl fungerande hemtjänst. Utgångspunkten ska vara rätten till en god vård och omsorg när man behöver det, även i livets slutskede. Göteborg skall bli en kunskapsstad, där skolorna kommer skapa de bästa förutsättningarna för kunskapsutveckling för alla elever med olika behov och stöd. Högre krav och enhetliga direktiv krävs för att höja nivån på såväl kommunala som privata skolor, så att alla ska ges samma goda möjligheter och tillgång till en bra skola.

Näringslivet måste få de bästa förutsättningarna att verka och utvecklas i Göteborg. Näringslivsklimatet måste förbättras om staden ska kunna växa. Det behövs inte fler politiska projekt, kommunala bolag eller riskfyllda experiment i stadens regi. Mut- och korruptionskulturen har skadat demokratin i Göteborg och måste bort en gång för alla. Den kommunala bolagsstrukturen måste ses över och förändras. Detta för att frigöra resurser till hållbara investeringar och på sikt göra staden skuldfri.

Infrastruktursatsningar ska vara framtidsanpassade, miljömässigt hållbara och funktionella för Göteborg. Vi vill föra samman stadens alla delar och invånare, genom att erbjuda en god och effektiv kollektivtrafik. Där ingår inte Västlänken. Vi behöver i stället gå vidare med investeringar som ger ökad kollektivtrafik och bättre tillväxt för vår stad. Tillsammans med vår fordonsindustri kan innovativa lösningar utvecklas och vi kan bli en stad där nya kollektiva transportlösningar kan utvecklas.

ANNONS

Vi vill utveckla staden tillsammans

Genom arbetsgrupper har vi påbörjat vårt arbete med att utveckla en politik, som vi ska söka förtroende och stöd för i valet 2018. Vi vill utveckla staden tillsammans och hitta lösningar där kunskapen finns. Vi är inte fast i en traditionell vänster- eller högerskala utan vi är lösningsorienterade. Demokraterna i Göteborg värnar om delaktighet, transparens och kunskap. Vi har börjat vår resa mot vårt gemensamma Göteborg.

Martin Wannholt

kommunalråd

Veronica Öjeskär

projektledare

AB Volvo

Ulf Boström

integrationspolis

Mariette Risberg

sjuksköterska

Bengt-Åke Harrysson

fastighetsrådgivare

Eva Buxfeldt

enhetschef

äldreomsorg

Thomas Hedberg

företagare

Barbro Petersen

rektor

Lars Kerla

fastighetsförvaltare

Ann Nolin

barnrättskämpe

Gert Eklund

företagare

Anna Karin Hammarstrand

företagare

Per Anders Örtendahl

tidigare generaldirektör Vägverket

ANNONS