Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister

Vi satsar på mer kultur i hela landet

Stora klyftor i tillgång till kultur är inget vi kan acceptera. Därför har inriktningen för regeringens kulturpolitik inneburit en offensiv för mer kultur till fler i hela landet. Till skillnad från de borgerliga partierna som med precision vill skära i just de satsningar som når hela landet, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Regeringens kulturpolitik syftar till att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet är de värden som vägleder vår kulturpolitik.

När de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna 2014 sänkte regeringens första budget innebar det att anslagen till kulturen minskade. Det är naturligt att så skedde eftersom de borgerliga partierna inte prioriterar kulturen.

Kultur med full kraft

Regeringen går motsatt väg. Sedan budgetbråket 2014 har regeringen prioriterat kulturen med full kraft. Det har lett till att kulturbudgeten under mandatperioden ökat med mer än 1,5 miljarder kronor och är nu den största genom alla tider.

Stora klyftor i tillgång till kultur är inget vi kan acceptera. Därför har inriktningen för regeringens kulturpolitik inneburit en offensiv för mer kultur till fler i hela landet. I dag (5/6) lämnar regeringen en skrivelse till riksdagen som visar att regeringens kulturpolitik lett till:

ANNONS

Satsningar på kulturskolan. Regeringen investerar 100 miljoner kronor per år till stöd för att kommunerna ska kunna investera i sina kulturskolor. Syftet är att alla barn och unga i hela landet ska få en reell möjlighet att få lära sig dansa, spela teater, spela ett instrument eller ägna sig åt andra kulturella uttryck.

Fler bibliotek i hela landet. Biblioteken är en viktig arena för litteratur, kunskap och bildning. Under senare år har antalet bibliotek minskat vilket har märkts särskilt mycket på landsbygden och på mindre orter. Regeringen investerar 250 miljoner kronor per år för att öka utbudet av litteratur och tillgängligheten till bibliotek i hela landet.

Investeringar i den regionala kulturen. Regeringen har under mandatperioden beslutat om ökade medel till det regionala kulturlivet om totalt 429 miljoner kronor extra. I samband med landsbygdspropositionen har dessutom ytterligare 20 miljoner kronor per år aviserats för insatser för kultur i Sveriges landsbygd.

I skrivelsen finns även en rad andra satsningar, så som en ny kulturarvspolitik med oberoende museer och ett stärkt kulturmiljöarbete, en reformerad filmpolitik och stöd till biografer på mindre orter, kultursatsningar i socioekonomiskt svaga bostadsområden, satsningar på litteratur och konst i hela landet och satsningar på digitala utsändningar av scenkonst.

De borgerliga partierna vill med precision skära i just de satsningar som når hela landet. I samtliga borgerliga budgetmotioner är pengarna till kulturskolan strukna. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill även stryka de satsningar som syftar till att biblioteken ska finnas nära människor i hela landet. I Stockholm kommer det kulturella utbudet ändå att vara utmärkt, men i de kommuner där avstånden är större kommer den kulturella tillgången bli märkbart sämre om de borgerligas budgetförslag blir verklighet.

ANNONS

Värst är Centerpartiet

Det finns nyanser i de borgerliga nedskärningarna. Värst i kvartetten är Centerpartiet som varje år vill kapa hela 800 miljoner kronor av kulturbudgeten. Det är en gåta hur kulturen ska kunna stärkas i landet när man skär i allt från kulturskola, bibliotek och museer, till konstnärsstöd, scenkonstarrangörer och litteraturstöd.

Min förhoppning är att kulturpolitiken kan bidra till ett samhälle där kulturen står högt i kurs, där konsten och bildningen får genomsyra det offentliga livet, och där alla människor i hela landet får möjlighet att ta del av och utöva kultur. Regeringen vill därför fortsätta offensiven i kulturpolitiken. Kulturen ska inte bara vara ett söndagsnöje för dem som har råd, utan den ska vara tillgänglig för alla, särskilt för barn och unga i hela landet.

Men det förutsätter en regering som är beredd att investera.

Alice Bah Kuhnke (MP)

kultur- och demokratiminister

ANNONS