Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Liberalernas toppkandidat Karin Karlsbro och andranamnet Said Abdu (L). Bild: Naina Helén Jåma/TT
Liberalernas toppkandidat Karin Karlsbro och andranamnet Said Abdu (L). Bild: Naina Helén Jåma/TT

Vi säger ja till ett starkare Europa

I valet till Europaparlamentet är skiljelinjerna mellan partierna allt mer tydliga. Vi liberaler säger ja till ett fördjupat samarbete inom Europa. Det går inte att möta klimatutmaningarna och brottsligheten med åtgärder som är lagom. EU behöver få starkare muskler och fler verktyg för att på allvar kunna hantera och följa upp de problem vi står inför, skriver Karin Karlsbro (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När vi zoomar ut och ser vilka utmaningar Sverige står inför blir det allt mer uppenbart att vi genom samverkan med Europas demokratier lägger grunden för ljusare framtidsutsikter med större möjligheter att ta oss an de problem som vi står inför under kommande år. Men vi befinner oss i en besvärlig tid.

Vi ser konkurrensen från ett allt mer expansivt Kina som fortfarande inte respekterar mänskliga fri- och rättigheter. Vi följer Donald Trumps upptrappning av ett handelskrig som kan få allvarliga följder för hela världsekonomin. Vi oroas över ett allt mer aggressivt Ryssland under Putin som hotar Europa både militärt och med försöken att splittra EU-länderna med informationskrigföring.

EU utmanas också inifrån. Krafter som vill rasera samarbetet är på frammarsch. Förr kom hotet från vänster, i dag är det främst högern som utgör det stora hotet. I hela västvärlden drar en våg av nationalism fram. Vi ser det i Ungern där regeringen agerar på tvärs mot demokratiska principer. Och vi ser det i Storbritannien där Brexit nu skapar kaos.

Enkel slutsats

När man väger samman allt detta är slutsatsen för oss liberaler mycket enkel. Vi behöver ett starkt, demokratisk EU, som utgör en stadig garant för fred, frihet och stabilitet i vår del av världen. När vi ser vilka utmaningar vi dessutom har att ta itu med, så som klimatförändringar, brottslighet som rör sig över gränserna och migrationsfrågorna blir det ännu mer uppenbart. Europa behöver en god och fungerande grannsamverkan där vi kan hantera gemensamma problem. Men vi måste göra det mycket bättre än i dag.

Socialdemokraterna och Moderaterna talar gärna varmt om EU, men när det handlar om konkreta förslag så säger de nej, ängsligheten inför det europeiska samarbetet är helt enkelt för stor.

Vi behöver en gemensam klimatpolitik inom EU för att alla länder ska ta ansvar för att minska utsläppen av koldioxid. Sveriges koncept, en koldioxidskatt och en energimix av kärnkraft och förnybar energi, har varit framgångsrik både när det gäller att hålla koldioxidutsläppen låga och tillväxten hög.

Därför vill vi nu se en koldioxidskatt inom EU samtidigt som vi vill se forskning på modern säker kärnkraft. Vi vill också att det samarbete som finns för att bekämpa brott utvecklas till ett europeiskt FBI för att vi ska stå bättre rustade att ta itu med kriminalitet över gränserna. Ansträngningarna för att trygga EU:s yttre gräns måste öka.

Euro och bankunion

Det handlar inte bara om att fördjupa samarbetet. Vi behöver också bli del av de samarbeten som redan finns.

Vi menar att Sverige nu bör gå in i bank- unionen som fungerar som en europeisk finansinspektion. Svenska banker är verksamma utanför Sverige och det finns ingen anledning för Sverige att stå utanför. Likaså vill vi att Sverige deltar fullt ut i det säkerhets- och försvarspolitiska samarbete som utvecklas inom EU, eftersom det gör Sverige tryggare.

I den här valrörelsen har de andra partierna tonat ner EU:s betydelse för Sverige. Sverigedemokraternas vurm för Brexit har tystnat i takt med att Brexit visat sig vara det totala fiasko vi liberaler varnade för. Men helst av allt skulle Sverigedemokraterna önska att Sverige inte hade varit med i EU. Kristdemokraternas kampanjslogan; att göra ”EU lagom igen” med inspiration från västvärldens största populist, Donald Trump, borde få varningsklockorna att ringa.

Liberalerna kommer inte att sjunga med i den skeptiska EU-kören.

Det går inte att möta klimatutmaningarna och brottsligheten med åtgärder som är lagom, EU behöver få starkare muskler och fler verktyg för att på allvar kunna hantera och följa upp de problem vi står inför. Det är särskilt viktigt för ett relativt litet, mycket exportberoende, land som Sverige.

Socialdemokraterna och Moderaterna talar gärna varmt om EU, men när det handlar om konkreta förslag så säger de nej, ängsligheten inför det europeiska samarbetet är helt enkelt för stor.

Nja och lagom duger inte

Det är lätt att ta EU för givet. Men samarbetet bygger på att vi försvarar det och bidrar till att utveckla det i stället för att undergräva det. När andra säger nja eller lagom så säger Liberalerna ja till mer samarbetet i Europa.

Vår vision är ett Europa för jobb och tillväxt, där jobb skapas med mer frihandel och fri rörlighet. Där Sverige har euron som valuta för att underlätta handel. Ett Europa där jämställdheten ökar, fattigdomen minskar och fler får del av globaliseringens fördelar. Vi vill ha ett grönt och klimatsmart Europa med gemensam koldioxidskatt och modern kärnkraft. Ett Europa för medborgarna där vi gör det enklare att resa, flytta, plugga och söka vård över gränserna. Vi vill ha ett tryggt och säkert Europa där vi tar krafttag mot organiserad brottslighet.

I valet om mindre än två veckor står vi inför ett vägval som handlar om vi ska samarbeta mer eller mindre i Europa i framtiden. Liberalerna kommer inte att sjunga med i den skeptiska EU-kören. För att klara jobben, klimatet och tryggheten så behövs det mer samarbete, inte mindre.

Karin Karlsbro (L)

liberalernas toppkandidat till Europa- parlamentet