Emma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen, AO
Emma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen, AO

Vi rätar ut frågetecknen i socialförsäkringen

Målet med Allmänna ombudets verksamhet (AO) är att tillämpningen av socialförsäkringens regelsystem ska bli mer enhetlig. Och att oklarheter i socialförsäkringen ska kunna drivas till domstol och klarläggas, skriver Emma Rönström, AO.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

    <strong>Emma Rönström,</strong>Allmänna ombudet för socialförsäkringen, AO
Emma Rönström,Allmänna ombudet för socialförsäkringen, AO

Replik

Allmänna ombudet, 30/11

Under rubriken ”AO måste synas i fallen med indragen assistans” skriver Maria H Guggenheimer om Allmänna ombudet för socialförsäkringen (AO). Artikeln innehåller vissa påståenden om AO:s roll och verksamhet som jag gärna vill bemöta.

AO utses av regeringen och är självständigt. Ombudets uppgift är att överklaga Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut till förvaltningsdomstol. Tanken är att oklarheter i socialförsäkringen på så sätt ska kunna drivas till domstol och klarläggas. Målet med verksamheten är alltså att tillämpningen av socialförsäkringens regelsystem ska bli mer enhetlig.

Överklagar både ja och nej

AO har möjlighet att överklaga både avslags- och bifallsbeslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det innebär alltså att AO i domstol både kan yrka att någon ska få ersättning och att någon inte ska få ersättning. Båda möjligheterna används i ungefär lika stor utsträckning av AO. Hur mycket AO överklagar till fördel respektive till nackdel för den enskilde varierar från förmån till förmån.

ANNONS

Just inom assistansersättningen har AO hittills under 2017 överklagat 20 av Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätterna. Av dessa överklaganden är 17 till fördel för den enskilde och tre till nackdel. I många av överklagandena har AO ifrågasatt Försäkringskassans restriktiva tillämpning av assistansersättningen.

Ökad självständighet

Sedan 2016 har regeringen tillskjutit medel för att AO ska ha egna handläggare och inte, som tidigare, anlita jurister från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Denna resursförstärkning har alltså stärkt AO:s självständighet gentemot Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

AO är beroende av att få in konkreta ärenden för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Sekretesslagstiftningen kan tolkas som att Pensionsmyndigheten måste göra en sekretessprövning innan ett ärende lämnas över till AO. Detta problem finns inte vad gäller Försäkringskassans ärenden eftersom AO rent organisatoriskt är placerat hos Försäkringskassan.

Regeringen har tillsatt en utredning för att göra en översyn av de bestämmelser som reglerar AO:s verksamhet. Utredningen kommer även behandla frågan om reglerna kan förändras så att Pensionsmyndigheten lättare kan lämna ut ärenden till AO.

Emma Rönström

Allmänna ombudet för socialförsäkringen, AO

ANNONS