Det är inte viktigt ifall du dansar små grodorna, äter sill och surströmming, skriver debattören.
Det är inte viktigt ifall du dansar små grodorna, äter sill och surströmming, skriver debattören. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Vi måste skapa en ny typ av svenskhet

Ska vi ha ett välmående mångkulturellt samhälle så måste våra värderingar vara det som ska definiera oss medborgare – och inte hudfärg, religion eller etnicitet, skriver Vladimir Ahmed, föreläsare och grundare, Vi är Sverige.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Integrationen är Sveriges största problem. Ja, så låter det ofta i samhällsdebatten. Vi får dock aldrig acceptera ett klimat där människor beskrivs som ett problem.

Men samtidigt måste vi förstå att om vi ska lyckas skapa ett ”vi” i Sverige så måste de människor som bor här enas kring vissa värderingar som ska utgöra just ett ”vi”.

Vi är flockdjur

Samhällen tenderar att slitas isär när medborgarna anförtror sig till olika folkgrupper, etniciteter, och minoriteter som lever i egna parallella system. Vilket i sig inte alls är konstigt. Vi vet att människor är flockdjur som dras till känslan av samhörighet. Och om den samhörigheten inte ska bestå av hudfärg och kulturella attribut – så måste den bestå av värderingar.

ANNONS

Samhällen tenderar att slitas isär när medborgarna anförtror sig till olika folkgrupper, etniciteter, och minoriteter som lever i egna parallella system

Samhället måste därför erbjuda ett samhällskontrakt där man tydligt redogör för rättigheter och möjligheter men också om de skyldigheter som det innebär att vara medborgare i Sverige.

Annan typ av svenskhet

Då måste vi tillgängliggöra och öka kunskapen om den svenska samhällsstrukturen. Och det är inte nödvändigtvis samma sak som den ”svenska kulturen”.

Vi måste skapa en annan typ av svenskhet där det är viktigare med att man ställer upp på de demokratiska, jämställda och frihetliga värderingar

Det vill säga där det inte är viktigt med vilka kulturella uttryck och attribut du har på dig, och inte viktigt ifall du dansar små grodorna, äter sill och surströmming. Utan vi måste skapa en annan typ av svenskhet där det är viktigare med att man ställer upp på de demokratiska, jämställda och frihetliga värderingar som landet är uppbyggd av.

Då måste samtal om demokrati, jämställdhet och frihet blir en självklar del av all SFI, och skolundervisning i hela Sverige.

Värderingar ska definiera oss

Och att få höra det från någon som mig, som själv har utländsk bakgrund gör att de nyanlända lättare kan känna igen sig, och lättare ta till sig och därmed minskar vi försvarsmekanismer och känslan av ovan- och nerfrånperspektiv.

Ska vi ha ett välmående mångkulturellt samhälle så måste våra värderingar vara det som ska definiera oss medborgare – och inte hudfärg, religion eller etnicitet.

Vladimir Ahmed, föreläsare och grundare Vi är Sverige

ANNONS
ANNONS