Klimatansvar. Det är inte bara på hemmaplan som vår konsumtion påverkar klimatet. Vi måste tänka mer på och agera för att minska vår klimatpåverkan även utanför Sveriges gränser, skriver bland andra Isabella Lövin (MP).
Klimatansvar. Det är inte bara på hemmaplan som vår konsumtion påverkar klimatet. Vi måste tänka mer på och agera för att minska vår klimatpåverkan även utanför Sveriges gränser, skriver bland andra Isabella Lövin (MP).

Vi måste minska vårt klimatavtryck i andra länder

Utsläppen i Sverige minskar men samtidigt orsakar vår konsumtion av varor, tjänster och resor utsläpp i andra länder. Vad vi gör åt de utsläppen? Miljöpartiet menar att det är dags att ta politiskt ansvar nu, anta målsättningar för utsläppen utomlands och genomföra tydliga åtgärder, skriver bland andra Isabella Lövin (MP) och Ulf Kamne (MP).

ANNONS
|

Utsläpp från den rika världens konsumtion är en laddad rättvisefråga i globala klimatsamtal. Även Sveriges miljömål anger att miljöproblemen ska lösas ”utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Att våra utsläpp utomlands ökar går på tvärs med våra miljömål.

Miljöpartiet anser att politiken inte tagit sitt ansvar. Det har länge lagts för stort ansvar på den enskilde konsumenten att driva miljöarbetet. Självklart är konsumentens val viktigt, men det är politiker och producenter som har makten att påverka de strukturer som enskilda konsumenter inte rår på.

Svårare att åtgärda

Utsläpp som sker utomlands är svårare att åtgärda – men det går! Det finns kommuner i landet som har gått före i väntan på nationell uppslutning från en majoritet i riksdagen.

ANNONS

I Göteborg har Miljöpartiet varit drivande för konkreta målsättningar för konsumtionsbaserade utsläpp. Göteborg har bland annat insett att man som stor aktör genom offentlig upphandling kan påverka hela marknaden. Ett exempel är att krav på giftfria material har fått flera producenter att ställa om sin produktion. Det leder till att bra produkter tillgängliggörs för alla konsumenter. På Miljöpartiets initiativ tar Göteborg nu nästa steg och kräver fossilfria byggprodukter.

Miljöpartiet vill att samma arbetssätt införs i hela landet.

Minskade utsläpp utomlands behöver vägledas av tydliga målsättningar. Sverige bör anta ett mål inom miljömålssystemet som bryts ned för varje mandatperiod. Målet ska spegla att våra samlade utsläpp ska ner på en globalt långsiktigt hållbar nivå i linje med Parisavtalet. Ett viktigt steg är det uppdrag som Naturvårdsverket just fått av regeringen om att ta fram ett bättre faktaunderlag.

Bred palett av åtgärder

Utöver exempelvis flygskatt, kemikalieskatt och satsningar på förnybar energi som vi nu genomför vill Miljöpartiet se en bred palett av nya åtgärder som minskar konsumtionens miljöeffekter.

  1. För att minska matens negativa klimat- och miljöpåverkan behövs både en översyn av styrmedel inom livsmedelskedjan och ett reformerat jordbruksstöd inom EU som stöttar en klimatsmart omställning.
  2. Hårdare krav på producenter kan säkerställa att en produkt går att uppgradera, reparera och återanvända. Alla ska lättare kunna informera sig om produkters innehåll. Ett sätt är att införa ”produktpass” för alla produkter inom EU som tydliggör vad en produkt innehåller och hur den kan återanvändas och återvinnas. Att sälja produkter med planerat åldrande borde förbjudas helt och hållet.
  3. Den offentliga konsumtionen ska göras mer hållbar med tydliga krav i offentlig upphandling. Miljöpartiet har i regering infört en ny strategi för hållbar upphandling och en ny myndighet som tar fram kriterier för klimatsmart upphandling. Det gäller nu att kommuner, landsting och stat använder sig av möjligheterna för att ställa krav. Så skapar vi en viktig marknad för de bästa produkterna. Med ett strategiskt arbete inom varje produktområde skulle omställningen kunna gå snabbt.
  4. Handelspolitiken kan bli ett kraftfullt redskap i den globala klimatomställningen. Då behöver Parisavtalet och de globala målen vara en viktig utgångspunkt när avtal ska utformas. Miljöpartiet vill se en aktiv handelspolitik som också kommer att gynna näringslivets klimatsmarta föregångare.

Win-win-win

Majoriteten i riksdagen måste nu agera för att komma åt utsläppen utomlands. Våra förslag kan utgöra en grund för en ny kraftfull politik för att minska utsläpp från vår konsumtion, även utomlands. Tydliga mål och tuffare krav kan bidra till att stärka konsumenten, minska utsläppen och samtidigt gynna ett näringsliv som ligger i framkant vad gäller hållbarhet. Det vore en klimatpolitisk win-win-win!

ANNONS

Isabella Lövin (MP)

språkrör

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd i Göteborg

Helena Norin (MP)

ordförande i miljö- och klimatnämnden i Göteborg

Elisabeth Undén (MP)

ordförande i lokalnämnden i Göteborg

ANNONS