Ali Moeeni (S), gruppledare i Fastighetsnämnden Göteborg.
Ali Moeeni (S), gruppledare i Fastighetsnämnden Göteborg.

Vi måste höja kvaliteten på formspråket i nya hus

Det finns ett utbrett folkligt missnöje med att nybyggda hus upplevs som fula och trista. Som folkvalda måste vi ta detta på allvar, skriver Ali Moeeni (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Göteborgs arkitektur, 5-6/2

Gunilla Grahn-Hinnfors från Västsvenska Handelskammaren är kritisk mot att fastighetsnämnden enligt henne agerat ”smakdomare” när vi valde att tilldela markanvisning till ett förslag som vi bedömde passa bättre in i kulturmiljön i området. Grahn-Hinnfors lyfter fram vikten av tydlighet, likabehandling och rättssäkerhet i byggprocessen.

Jag håller verkligen med henne om det senare och har gärna en fortsatt dialog med Handelskammaren om hur staden på bästa sätt kan säkerställa det. Däremot tror jag Grahn-Hinnfors missförstår processen i det aktuella fallet.

Det angavs mycket tydligt i förutsättningarna för markanvisningen att anpassning till kulturmiljön var viktig och att den arkitektoniska gestaltningen skulle spegla omgivande bebyggelse. Här tyckte vi att det förslag vi förordade beskrev detta mest övertygande.

ANNONS

Som folkvalda är det vårt uppdrag att ta tillvara det vi uppfattar ligger i göteborgarnas intressen. Det kan ibland strida mot vad tjänstemännen föreslår.

Processen har varit helt transparent och schysst i detta avseende. Som folkvalda är det vårt uppdrag att ta tillvara det vi uppfattar ligger i göteborgarnas intressen. Det kan ibland strida mot vad tjänstemännen föreslår. Det är en fullt normal del av vårt demokratiska system. Alternativet är ett rent tjänstemannastyre, där göteborgarna inte har möjlighet att utse eller byta ut beslutsfattare. Så vill nog ingen ha det.

I min debattartikel ville jag dock lyfta en större fråga, nämligen vikten av den stad vi bygger upplevs som vacker och trivsam av de som bor och vistas i den. Som representanter utsedda av göteborgarna så är detta faktiskt en fråga som vi politiker måste ta på allvar.

Det finns ett utbrett folkligt missnöje med att nybyggda hus upplevs som fula och trista. Många medborgare som jag träffar lyfter just detta.

Det finns ett utbrett folkligt missnöje med att nybyggda hus upplevs som fula och trista. Många medborgare som jag träffar lyfter just detta. Man längtar efter ett rikare färg- och formspråk, som det man kan hittar i den klassiska traditionen.

Det handlar inte om att vi politiker ska bli ”smakdomare” men vi måste hitta sätt att höja kvaliteten i gestaltningen, så att göteborgarna kan känna sig stolta och glada över de nya hus som byggs, oavsett var i staden man bor. Det hoppas jag vi kan arbeta för tillsammans.

ANNONS

Ali Moeeni (S)

gruppledare i Fastighetsnämnden Göteborg

ANNONS