Skyddet i akuta situationer såväl som det långsiktiga stödet till den som flytt från en hederskontext måste stärkas. Ingen som lämnar en hederskontext ska behöva återvända till förövarna för att samhället inte fanns där. Genom att bygga upp regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck med utökade resurser kan utsatta få bättre hjälp, oavsett var i landet de bor, skriver debattörerna.
Skyddet i akuta situationer såväl som det långsiktiga stödet till den som flytt från en hederskontext måste stärkas. Ingen som lämnar en hederskontext ska behöva återvända till förövarna för att samhället inte fanns där. Genom att bygga upp regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck med utökade resurser kan utsatta få bättre hjälp, oavsett var i landet de bor, skriver debattörerna. Bild: Bertil Ericson / TT

Vi måste göra mer för att bekämpa hedersförtrycket

Idag är det 19 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin egen pappa. Fadime berövades livet, men hedersvåldet lever kvar. Enligt uppskattningar lever mellan 7 och 9 procent av unga i storstäderna med kollektivt legitimerat våld och 10 till 20 procent begränsas av oskuldsnormer. Det kan vi aldrig acceptera, skriver Per Bolund (MP) och Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Fadime hade under många år med stort mod kämpat för den frihet som många tar för given. Frihet att själv få välja klädsel, umgänge och yrke. Frihet att leva utan hot om könsstympning, tvångsgifte eller hedersmord.

Fadime berövades livet, men hedersvåldet lever kvar. Enligt uppskattningar lever mellan 7 och 9 procent av unga i storstäderna med kollektivt legitimerat våld och 10 till 20 procent begränsas av oskuldsnormer. Det kan vi aldrig acceptera.

Tagit viktiga steg

Sedan Fadime tog plats i riksdagens talarstol har en hel del hänt. Det finns i dag en större medvetenhet om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi pratar mindre i samhället om huruvida vi har problem med hedersvåld och mer om vad vi ska göra åt det. De senaste åren har regeringen tagit flera viktiga steg för att stärka arbetet mot hedersvåldet. Vi har bland annat infört en straffskärpningsgrund för hedersbrott, som innebär att den som begår brott med hedersmotiv ska dömas hårdare. Vi har också gjort det möjligt att besluta om utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Vidare har vi nyligen beslutat att ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck ska inrättas vid Länsstyrelsen i Östergötland, för att stärka samhällets förmåga att garantera allas fri- och rättigheter.

ANNONS

Räcker inte

Men det räcker inte, vi måste göra mer för att se till att historien inte upprepar sig och att frihet och mänskliga rättigheter kommer alla till del. I det fortsatta arbetet behöver vi:

– Förbättra det akuta och långsiktiga skyddet. Skyddet i akuta situationer såväl som det långsiktiga stödet till den som flytt från en hederskontext måste stärkas. Ingen som lämnar en hederskontext ska behöva återvända till förövarna för att samhället inte fanns där. Genom att bygga upp regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck med utökade resurser kan utsatta få bättre hjälp, oavsett var i landet de bor. Vi behöver också se till att socialtjänsten ges större möjligheter att ge stöd till barn som utsätts för hedersvåld, även om föräldrarna säger nej.

– Förhindra att barn förs ut ur landet. Barn ska inte behöva oroa sig att föras utomlands och utsättas för tvångsgifte eller könsstympning. Den nya lagstiftningen om utreseförbud som trädde i kraft i fjol är viktig och måste nu få genomslag. Samhället behöver bli bättre på att upptäcka och förebygga att barn förs ut ur landet och samverkan mellan skola, socialtjänst och andra myndigheter måste stärkas. Därför ska nu det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck och berörda myndigheter ta fram en gemensam vägledning för att förhindra och förebygga att barn lämnar landet för att giftas bort, könsstympas eller utsättas för andra former av våld och tvång.

ANNONS

– Stärka det förebyggande arbetet mot hedersnormer. Ska vi lyckas komma åt hedersvåldet måste roten till problemet bekämpas, det vill säga hedersnormerna som upprätthåller förtrycket. Enligt Jämställdhetsmyndigheten finns det brister och begränsningar i det nuvarande våldsförebyggande arbetet mot heder. Samhället behöver göra mer för att förebygga och bekämpa destruktiva vålds- och hedersnormer, inte minst inom skolans verksamhet. Därför vill vi bland annat att sex- och samlevnadsundervisningen tydligt ska omfatta arbetet mot hedersnormer.

Får aldrig blunda

Två månader innan Fadime mördades stod hon i riksdagen och sa att om alla drar sitt strå till stacken behöver hedersvåldet inte upprepas. Och hon avslutade med att be oss att inte vända de drabbade ryggen, att inte blunda för dem.

Nej, vi får aldrig någonsin blunda. Miljöpartiet kommer att bekämpa hedersförtrycket fram till den dag som frihet och mänskliga rättigheter kommer alla till del. Mänskliga rättigheter gäller alla. Barns rättigheter gäller alla barn. Det finns inga undantag.

Per Bolund (MP), språkrör

Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister

ANNONS