Axel Josefson (M), vice ordförande trafiknämnden och oppositionsråd och Hampus Magnusson (M), oppositionsråd
Axel Josefson (M), vice ordförande trafiknämnden och oppositionsråd och Hampus Magnusson (M), oppositionsråd

Vi måste få en realistisk syn på trafiken i Göteborg

Den rödgröna trafikstrategin har resulterat i igenkorkade gator samtidigt som befintliga parkeringsplatser tas bort och nya inte byggs. Detta är inte i linje med vad Moderaterna vill, skriver Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M).

ANNONS
|

Replik

Trafiken i Göteborg, 22/2

Henrik Munck, fram till nyligen trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet, konstaterar att den rödgröna trafikpolitiken kört i diket och att han därför kommer att rösta för vårt förslag att utvärdera trafikstrategin på nästa trafiknämndsmöte.

Då trafikstrategin, som beslutades 2014 av de rödgröna, haft extremt stor inverkan på stadsplaneringen i Göteborg menar vi att det är rimligt att nu utreda effekter och konsekvenser av den. Som Munck antyder visar ju trafikmätningar att måluppfyllelsen uteblivit. Vi hoppas därför att också de som fortfarande stödjer strategin ändå är beredda att nu utvärdera den.

Däremot håller vi inte med Munck när han skriver att nuvarande trafiksituation är i linje med vår politiska vilja. Den rödgröna trafikstrategin har resulterat i igenkorkade gator vid exempelvis Polhemsplatsen och Övre Husargatan samtidigt som befintliga parkeringsplatser tas bort och nya inte byggs.

ANNONS

Vi menar att människor väljer bilen för att de måste, inte för att de tycker det är kul, och att vi som politiker därför i stället bör fokusera på god framkomlighet för alla trafikslag. Alltså oberoende om man går, cyklar, åker kollektivt eller tar bilen.

Därför bör också den politiska styrningen i stadsbyggnaden skifta från rödgröna dogmer där den utopiska staden ska uppnås till en mer realistisk syn där man pragmatiskt arbetar steg för steg mot en bättre fungerande stad. Delar Henrik Munck den inställningen är det bara positivt.

Axel Josefson (M)

vice ordförande trafiknämnden och oppositionsråd

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd

ANNONS