Att vara svensk medborgare är ingen universal rättighet. Det ska innebära stora förmåner inom landets gränser, men också innebära ett ansvar gentemot sina medmänniskor och sitt samhälle, skriver debattören.
Att vara svensk medborgare är ingen universal rättighet. Det ska innebära stora förmåner inom landets gränser, men också innebära ett ansvar gentemot sina medmänniskor och sitt samhälle, skriver debattören. Bild: Stefan Jerrevång/TT

Vi måste börja prata om att riva upp medborgarskap för våldsverkare

Den gångna påskhelgen har Sverige bokstavligen stått i brand. På flera håll i landet har stora grupper samlats för att kasta sten, molotovcocktails och tända eld på allt från bussar till skolbyggnader. Hur mycket olika proffstyckare och politiker på vänsterkanten än försöker relativisera det som utspelat sig, kommer vi inte ifrån faktumet att dessa upplopp inte är en, i grunden, svensk företeelse. Det är därför hög tid att vi lyfter och på allvar utreder frågan om att kunna upphäva medborgarskap för farliga och kriminella individer likt dessa, skriver Richard Jomshof (SD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Enligt polisen har upprorsmakarna visat total likgiltighet inför såväl enskilda polisers som privatpersoners liv och egendom, samt att det i många fall finns ett uttryckligt syfte att orsaka allvarlig skada. Ett av många exempel var när en buss sattes i brand medan människor fortfarande befann sig ombord.

Under helgen har minst 26 poliser skadats och ett 40-tal personer har gripits eller anhållits. De personer som frihetsberövats utgör dock bara en bråkdel av de hundratals personer som ägnat de senaste kvällarna åt att orsaka förödelse i sin omgivning och skada andra människor. Enligt en polis som SVT talat med har även kvinnor och barn deltagit i kravallerna.

ANNONS

Det är dock inte första gången liknande scener utspelar sig i någon av våra invandrartäta förorter. Skillnaden nu jämfört med till exempel upploppen i Stockholmsförorten Husby 2013 är omfattningen samt att våldet och hatet blivit än grövre. Det som nyligen pågått i flera av Sveriges största städer – däribland Örebro, Malmö, Linköping och Stockholm – saknar i själva verket motstycke i modern tid.

Försöker relativisera

Hur mycket olika proffstyckare och politiker på vänsterkanten än försöker relativisera det som utspelat sig, kommer vi inte ifrån faktumet att dessa upplopp inte är en, i grunden, svensk företeelse. I likhet med fenomen som exempelvis gruppvåldtäkter, skjutningar, sprängningar och religiös extremism, handlar det primärt om importerade problem - företrädesvis från dysfunktionella kulturer i andra delar av världen. Problem som var nästintill okända i gemene kvinnas och mans vardag tills för bara några få decennier sedan, innan den ansvarslösa migrationspolitiken tog fart.

Vad detta grundar sig i är något vi har påtalat under många år, nämligen att människor som kommer från länder med helt andra värderingar än våra inte blir en integrerad del av vårt samhälle bara för att de sätter sin fot på svensk mark. Många av de yngre upprorsmakarna är sannolikt till och med födda i Sverige, men beter sig ändå som om de lever i ett oroligt land i Mellanöstern eller Afrika.

ANNONS

Drabbar andra utrikesfödda

Man bör heller inte glömma att det här våldet i hög utsträckning även drabbar andra personer med utrikes bakgrund. Vi talar om näringsidkare eller barnfamiljer som kanske tidigare kommit till Sverige för att leva i fred, men som nu tvingas se hur samma destruktiva kulturer som de en gång flytt ifrån nu skapar förödelse i deras bostadsområden här i Sverige. Det är inget annat än ett misslyckande av katastrofala mått.

Ytterligare resurstillskott till polisen och övriga delar av rättsväsendet är nödvändiga åtgärder som vi förespråkat under lång tid. Men att lagföra och fängsla enskilda individer kommer inte vara tillräckligt för att ta itu med det djuplodande utanförskap och de parallella samhällen som numera präglar vårt land.

Sverigedemokraterna har tidigare lyft förslaget om att frånta medborgarskapet från människor med kopplingar till våldsbejakande islamism, bland andra de som rest för att strida för terroristorganisationen IS. Detta är även något som redan görs i vårt grannland Danmark, då man menar att dessa personer utgör ett hot mot rikets säkerhet.

Men att lagföra och fängsla enskilda individer kommer inte vara tillräckligt för att ta itu med det djuplodande utanförskap och de parallella samhällen som numera präglar vårt land

Vi menar dock att de senaste dagarnas händelser är ett av många kvitton på att det finns andra former av samhällsomstörtande ageranden som är att betrakta som likvärdigt allvarliga hot mot vårt land. Att på ett närmast krigiskt sätt organisera sig i syfte att allvarligt skada människor och egendom är ett sådant exempel. Det absolut minsta vi bör kunna förvänta oss från människor som får svenskt medborgarskap är att de inte ägnar sin tid åt att skada landets befolkning eller våra gemensamma egendomar.

ANNONS

Starkt avskräckande

Det är därför hög tid att vi lyfter och på allvar utreder frågan om att kunna upphäva medborgarskap för farliga och kriminella individer likt dessa, även i fall där det skulle innebära att personen ifråga blir statslös. Den möjligheten skulle inte bara ha en starkt avskräckande effekt, utan även se till att våldsverkare och andra dysfunktionella individer lämnar vårt land.

Att vara svensk medborgare är ingen universal rättighet. Det ska innebära stora förmåner inom landets gränser, men också innebära ett ansvar gentemot sina medmänniskor och sitt samhälle. Om man på ett så uppenbart sätt uppvisar ett mönster av antisociala tendenser, ett förakt mot vårt land, mot demokratin och mot vårt sätt att leva, hör man helt enkelt inte hemma i Sverige.

Richard Jomshof (SD) partisekreterare

ANNONS