Debatten om hur vi ska lösa problemet med hedersförtryck bör inte begränsas till att vi skuldbelägger varandra för att inte markera tydligt, skriver Kashif Virk.
Debatten om hur vi ska lösa problemet med hedersförtryck bör inte begränsas till att vi skuldbelägger varandra för att inte markera tydligt, skriver Kashif Virk.

Vi måste bekämpa hedersförtrycket tillsammans

Hedersförtrycket är ett växande samhällsproblem. Liksom kränkande religiösa moralpoliser. Men det duger inte att skuldbelägga varandra, vi måste vi lösa det tillsammans, skriver imam Kashif Virk.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    Kashif Virk
Kashif Virk

På senare tid har det kommit flera rapporter om kvinnor i förorter som trakasseras och kränks av religiösa moralpoliser. Nu senast är det en 21-årig kvinna från Hedemora som berättar hur hon under en längre tid utsatts för hot och förolämpningar, vilket även eskalerat till fysiskt våld.

Detta är helt oacceptabelt. Dylika uttryck av våldsamt beteende måste beivras. Jag vill med denna artikel fördöma denna typ av tvång utifrån ett religiöst perspektiv.

Islam lär att inget tvång råder i religiösa angelägenheter (2:256). Att tro eller inte tro förklaras vara en universell rättighet för alla människor (18:29). En muslim definieras vidare av att denne är någon vars hand och tunga andra går säkra ifrån (Hadith).

ANNONS

Muslimer som agerar på ett sätt som både strider mot sin tro och svensk lagstiftning försämrar bilden av islam i samhället avsevärt. De placerar på så vis sitt ego och sin falska heder över både lagen och tron. Något som är centralt i islam är att be för sina medmänniskor. Jag tvivlar på att mannen som angrep kvinnan i Hedemora ens ber för att han själv ska bli en god människa.

Hedersförtrycket är ett växande samhällsproblem som drabbar allt fler. Av erfarenhet kan jag berätta att människor från andra kulturer känner rädsla för vad de uppfattar som en främmande och liberal livsstil. De har en stereotyp bild av hur det är att vara svensk och leva i ett sekulärt land. Jag är övertygad om att denna bild kan ändras om fler möjligheter och tillfällen skapas där människor från olika kulturer kan mötas. Vi måste bryta upp avskilda sociala miljöer där intolerans mot avvikelser är accepterat.

Debatten om hur vi ska lösa problemet med hedersförtryck bör inte begränsas till att vi skuldbelägger varandra för att inte markera tydligt. Exempelvis anser vissa att jag själv bidrar till att upprätthålla hederskulturen bara för att jag är imam.

Bättre vore om man la fram praktiska och både kort- och långsiktiga lösningar. Statliga myndigheter bör anordna seminarier dit olika samhällsaktörer är inbjudna och delar sina erfarenheter. Det arbete som redan pågår bör redovisas och viktiga lärdomar bör tas därifrån.

ANNONS

Som imam är jag redo att bidra med mina erfarenheter och relevant kunskap i ämnet.

Kashif Virk

imam i Stockholm

ANNONS