Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Miljöpartiet vill att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, och vi vet att det går, skriver Karin Pleijel (MP) och Helena Norin (MP).
Miljöpartiet vill att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, och vi vet att det går, skriver Karin Pleijel (MP) och Helena Norin (MP).

Vi kan – och måste – gå i täten för en fossilfri framtid

När rörelsen Folk mot fossilgas den här helgen intar Göteborgs gator sänder det en viktig signal – kravet på att agera för framtiden, skriver Karin Pleijel och Helena Norin från Miljöpartiet i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Amazonas brinner, isarna smälter och torkan breder ut sig. Klimatförändringarna är inte längre en framtidsfråga, utan de händer här och nu. Inga politiker kan längre komma undan med att skjuta klimatfrågorna på framtiden. Dagens unga ska inte behöva ärva de problem som tidigare generationer skapat. Tiden att agera är nu och det är bråttom.

Forskarna säger att vi har cirka tio år på oss innan uppvärmningen kan vara omöjlig att hejda. Tiden när ekonomiska intressen tillåts gå före förutsättningarna för liv på jorden borde vara förbi. När människor samlas, går ut på gator och torg för att demonstrera och manifestera för en fossilfri framtid måste varje politiker lyssna och ta in allvaret. Naturen och klimatet har fått en röst, en tydlig rörelse som inte tänker stå tyst och titta på när allt går åt skogen.

Civil olydnad är ett av redskapen i en levande demokrati, genom att den utmanar rådande normer, skapar opinion och driver utvecklingen framåt. På många håll i världen har vi sett hur avgörande samhällsförändringar grundat sig i modiga människor som vågat stå upp för sina ideal.

En fossilfri framtid

Miljöpartiet vill att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, och vi vet att det går. Många människor visar i dag att de är beredda att ompröva en föråldrad fossilberoende livsstil. Då måste också politikerna ta sitt ansvar. Det krävs modiga beslut av modiga politiker, där varje enskilt beslut noga prövas mot miljö- och klimatmålen för att säkra att de tar oss mot en socialt hållbar och fossilfri framtid.

Det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. Klimatsmart mat, elbilar, köp av tjänster och reparationer, grön industri ska gynnas.

Näringslivet måste också göra sin del i att ta fram lösningar. Varje investering ska framtidssäkras så att vi når det fossilfria samhället. Många lösningar finns redan, men behöver prioriteras och finansieras.

Satsa på en klimatsmart vardag

Städerna har en nyckelroll i omställningen och Göteborg är en stad som växer. Då är det extra viktigt att fortsätta planera och bygga staden klimatsmart och ta höjd för göteborgarnas fossilfria vardag. Det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. Klimatsmart mat, elbilar, köp av tjänster och reparationer, grön industri ska gynnas. Grönska och naturområden ska skyddas. Det är bra både för vårt välbefinnande och för att fånga in koldioxid.

Inom det rödgrönrosa styret under förra mandatperioden tog vi initiativ till att världens första fossilfria förskola ” Hoppet” byggs. Byggstart är i höst och det blir ett koncept som sedan kan spridas till andra typer av fastigheter. Hoppet är ett lysande exempel på hur kommunen tillsammans med branschen tagit nya steg för fossilfritt byggande.

Nej till LNG-terminalen

Sverige och Göteborg är på många områden internationella föregångare och det förpliktigar. Genom att tänka nytt tillsammans gör vi det möjligt att förändra. Behoven av långväga transporter av gods måste minska, liksom energiåtgången och utsläppen per kilo fraktat gods.

Vi kan inte säga ja till investeringar som riskerar att bygga fast oss i ett framtida beroende av fossila bränslen som LNG, som är en fossil gas. För oss i Miljöpartiet Göteborg är det därför viktigt att säga nej till utbyggnad av den planerade LNG-terminalen, med anslutning till gasnätet. Det riskerar att bli en inkörsport för fossila bränslen och miljövidrig frackinggas i landet. Vi måste i stället göra investeringar bland annat i Göteborgs hamn som skyndar på omställningen.

När LNG-terminalen var på planeringsstadiet fanns intentioner om att använda förnybar biobaserad råvara för att tanka fartygen. Under arbetets gång har det dock blivit tydligt att en utbyggnad som gynnar LNG innebär en alldeles för stor risk för ökad klimatpåverkan.

Nu uppmanar vi alla andra aktörer att göra som oss. Tänk om, tänk till och prioritera rätt. När isarna smälter och torkan breder ut sig har vi inte råd att fatta fel beslut.

Karin Pleijel (MP)

kommunalråd i opposition

Helena Norin (MP)

andre vice ordförande i miljö- och klimatnämnden