När man frågat minderåriga i EU om de vill ha chat control säger de nej - precis som vuxna européer. Ungdomar vill inte övervakas och de skulle enligt undersökningar känna sig obekväma i att utforska sin sexualitet eller vara politiskt aktiva om deras digitala konversationer skulle monitoreras, skriver debattörerna.
När man frågat minderåriga i EU om de vill ha chat control säger de nej - precis som vuxna européer. Ungdomar vill inte övervakas och de skulle enligt undersökningar känna sig obekväma i att utforska sin sexualitet eller vara politiskt aktiva om deras digitala konversationer skulle monitoreras, skriver debattörerna. Bild: Jessica Gow/TT

Vi kan aldrig tillåta att staten övervakar allt vi gör

Låt oss börja med det självklara. Sexuella övergrepp mot barn är ett av de mest avskyvärda brotten som finns. Men i stället för att satsa där det gör skillnad vill regeringen att alla digitala meddelanden mellan människor ska kunna avläsas. Sverige har aldrig haft och ska aldrig ha massövervakning. Chat control måste stoppas, skriver bland andra Abir Al-Sahlani.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Ett brott som sätter djupa spår genom hela livet för de som utsätts. Ett brott som måste bekämpas med kraft. Centerpartiet har därför lagt fram ett flertal förslag för att stärka kampen mot övergrepp på barn online.

Polisen ska kunna få hjälp av de digitala tjänsterna i att kartlägga misstänkta användare. Polisen ska få ett tydligt mandat att använda brottsprovokation mot misstänkta brottslingar, kopplat till sexualbrott mot barn. Riksdagen måste också öka stödet till nationellt it-brottscentrum hos polisen, som ansvarar för arbetet mot internetrelaterade sexualbrott mot barn. Nationellt it-brottscentrum har länge påtalat behovet av att kunna satsa på bättre verktyg i kampen mot sexualbrott mot barn. Polismyndigheten bör intensifiera sitt samarbete med Europol för att få ett effektivare arbete mot pedofilnätverk över landsgränserna.

ANNONS

Måste tas bort

I stället har regeringen gått med på ett förslag från EU-kommissionen om att digitala tjänster ska ha en skyldighet att kunna övervaka alla sina användare.

Centerpartiet är för stora delar av kommissionens förslag för att det förtydligar de digitala tjänsternas ansvar att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Men den del som handlar om att alltid kunna övervaka alla meddelanden mellan alla medborgare, som kallas chat control, måste tas bort.

När man frågat minderåriga i EU om de vill ha chat control säger de nej - precis som vuxna européer. Ungdomar vill inte övervakas och de skulle enligt undersökningar känna sig obekväma i att utforska sin sexualitet eller vara politiskt aktiva om deras digitala konversationer skulle monitoreras. Och även i Sverige är en klar majoritet av medborgarna emot chat control.

I närmare ett år har regeringen vägrat svara på hur de ställer sig till chat control. När regeringen för ett par veckor sedan äntligen gav sin ståndpunkt till känna i denna komplicerade tekniska fråga som handlar om medborgarnas grundläggande rättigheter, ja då gav den övriga partier bara ett dygn för att ta ställning till regeringens ståndpunkt. Och strax innan frågan skulle slutbehandlas i riksdagens EU-nämnd försvann den plötsligt från dagordningen. Och riksdagen får inget att veta om vad som händer nu. Det är inte seriöst.

ANNONS

Man borde kunna förvänta sig mer i en så viktig en fråga som allas rätt till privatliv och barns rätt att känna sig säkra på nätet

Även från EU-kommissionen har vi tyvärr fått se felaktiga upplysningar och oseriös annonsering. Man borde kunna förvänta sig mer i en så viktig en fråga som allas rätt till privatliv och barns rätt att känna sig säkra på nätet.

För oss är det tydligt. Finns det en konkret misstanke om att en användare har skickat sexuellt övergreppsmaterial är det fritt fram att granska denna persons aktivitet på nätet. Men att övervaka allas meddelanden utan den minsta misstanke är att gå för långt.

Därför vill vi se ett krav på att det inte ska vara möjligt att förbjuda, försvaga eller underminera end to end-kryptering. Tjänsteleverantörer ska inte heller hindras från att erbjuda end to end-krypterade tjänster. Inte heller skall de tvingas införa skanning på klientsidan med sidokanalläckor.

Det låter tekniskt. Och det är det. Men i grunden innebär det att du ska kunna vara helt säker på att dina privata meddelanden är just privata. Detta borde Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kunna stå bakom. Det gör de i Europaparlamentet. Men i riksdagen väljer de massövervakning.

FN har redan varnat för att införa chat control. EU:s egna rättsinstanser säger att det inte lever upp till EU:s egna grundlagar. Och även svenska integritetsskyddsmyndigheten har höjt varningens finger. Men regeringen lyssnar inte.

ANNONS

Riskerar att översvämmas

Som polisens nationella operativa avdelning säger är det inte ens säkert att polisens arbete vinner på denna lagstiftning. För att de riskerar att översvämmas med automatiska anmälningar från de digitala tjänsterna. Anmälningar som inte handlar om brott alls, men om helt frivilliga bilder mellan ungdomar, eller en bild på ett barn från ena föräldern till den andra. Men som kommer ta tid från de faktiska övergreppen som verkligen måste få allt det fokus som bara går.

I slutändan kokar diskussionen ner till vilken sorts samhälle vi vill ha. Ska staten, utan någon misstanke, ha möjlighet och rätt att nosa i allt du gör, eller inte?

För Centerpartiet är en sak säker. Sverige har aldrig haft, Sverige bör aldrig införa och Sverige ska aldrig ha konsekvent massövervakning av allt medborgarna gör. Aldrig.

Det är dags att stoppa chat control.

Abir Al-Sahlani (C), Europaparlamentariker

Malin Björk (C), riksdagsledamot, talesperson i konstitutionella frågor

Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot, talesperson för cybersäkerhet och digitalisering

ANNONS